Sæt dine reserveringer på pause

Hvis du skal på ferie, kan du sætte dine reserveringer på pause.

Sådan gør du:

  • Log ind med CPR/lånernummer eller NemID på din konto
  • Vælg fanen Brugerprofil
  • Indsæt en start- og slutdato under Reserveringspause
  • Sæt startdato til mindst 1 dag før planlagt fravær

Reserveringspausen gælder kun de reserveringer, vi ikke allerede har taget fra til dig.

Undtagelsen: fjernlån

Ingen regler uden en undtagelse: reserveringspauser slår ikke igennem på fjernlån, dvs. materialer vi bestiller hjem til dig fra andre biblioteker. I vores nye bibliotekssystem får vi nemlig ikke automatisk besked om, at du er fraværende, når vi gør fjernlånene klar til afhentning, og derfor kan du opleve at få en reserveringsmeddelelse om afhentning af et fjernlån, selvom du er fraværende.

Du kan læse mere om fjernlån her