Mental sundhed

Om dette arrangement

Tid
16:30 - 17:30
Pris
Fri entré
Bibliotek
Sted
Online via bibliotekets Facebook profil
Målgruppe
For voksne
Foredrag & debat

Forskningens Døgn: Hvordan styrker man mental sundhed?

28.04.21
Få viden om og konkrete råd til, hvad man kan gøre for at styrke mental sundhed. Råd som mange allerede kender til, men måske enten glemmer eller ikke får prioriteret eller har overskud til i hverdagen. Som en del af Forskningens Døgn kan du opleve dette online foredrag med cand. mag. Malene Kubstrup Nelausen og Line Nielsen, cand. soc. og phd ved Statens Institut for Folkesundhed.

At have det godt, trives og fungere i hverdagen – kort sagt at være mentalt sund – er mindst lige så vigtigt som at være fysisk sund, da det fremmer livskvaliteten og fx modvirker depression og angst. Psykiske lidelser udgør en af de største sygdomsbyrder på verdensplan, og den seneste nationale sundhedsprofil viser en markant forringelse af danskernes mentale sundhed fra 2010 til 2017. 

I de seneste år har der både i udlandet og i Danmark været øget fokus på befolkningens mentale sundhed, et fokus der er blevet skærpet af COVID-19. På både politisk- og forskningsniveau er der en stigende anerkendelse af, at mental sundhed har afgørende betydning for vores helbred og sundhed samt på vores evne til at klare os godt socialt, uddannelsesmæssigt og økonomisk. Dermed har det stor betydning for vores evne til at indgå i og bidrage positivt til fællesskabet og samfundet som hele. 

Foredraget tager afsæt i den forskningsbaserede indsats ABC for mental sundhed, der peger på, at vejen til bedre mental sundhed banes, hvis vi som individer formår A at gøre noget aktivt, B at gøre noget sammen og C at gøre noget meningsfuldt – og hvis vi som samfund skaber rammer, hvor de værdier, der ligger bag disse tre budskaber, kan trives og gro. 

Foredraget foregår kun online via bibliotekets Facebook profil.

Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der skaber mødesteder mellem forskere og borgere, hvor forskning og forskningsrelateret viden formidles. Festivallen foregår hvert år i uge 17 har cirka 700 events og foredrag og mere end 70.000 besøgende. 
På grund af Covid-19 foregår Forskningens Døgn i år alene som online-arrangementer.

Malene Kubstrup Nelausen er cand. mag. og videnskabelig assistent ved Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

Line Nielsen er cand. soc, phd og projektleder på ABC for mental sundhed ved Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.