Digitale børn

Her kan du finde inspiration til, hvordan man gennem kulturelle værker kan skabe leg og samtale, der styrker de yngste børns digitale dannelse. Du vil her kunne finde beskrivelser til konkrete lege og aktiviteter, der nemt kan afprøves i hjemmet uden store krav til digitalt udstyr og it-færdigheder.

For børn i 0-5 års alderen er sociale medier som Facebook, Snapchat og Instagram næppe noget de kender til. Men måske har de set film på Youtube, Ramasjang eller andre tjenester. Nogle af de ældste børn i aldersgruppen har måske også prøvet at spille computerspil.

Aktiviteterne til denne aldersgruppe omhandler dels brugen af lyd og billeder som virkemiddel, da disse to udtryksformer udgør et helt grundlæggende element i meget af det vi ser og selv producerer, når vi bruger digitale medier. Derudover er der også aktiviteter, der tager fat på emner som venskab, fællesskab og ensomhed, der er af mere almengældende karakter, men som også spiller en stor rolle i det digitale liv. Alle aktiviteterne vil tage udgangspunkt i god børnelitteratur og -film.

Forvandling til dyr

Forvandling til et dyr (2-5 år)

Tryl jer om til dyr, mens dit barn træner sine digitale færdigheder.

Hvad gemmer sig bag døren (3-5 år)

Lyd har stor betydning for, hvordan vi oplever og tolker det der udspiller sig på skærmen. Med denne aktivitet kan du sammen med dit barn gå på digital opdagelse i lydens effektive univers.