Læs med dit barn

Højtlæsning er en hyggelig aktivitet at lave sammen. Her giver vi inspiration til højtlæsningen.

Generelle forslag og tips til højtlæsning

  • Tag udgangspunkt i dit barns interesser, når du vælger bøger
  • Du kan komme langt ved at læse bogen igennem, før du læser den højt med barnet. Du kan gøre højtlæsningen mere nærværende og levende, når du kender den, og du kan bide mærke i gode ord, vendinger og illustrationer, som du i højtlæsningen sammen med barnet kan stoppe op ved og snakke om
  • Indret jer, så I sidder et rart og roligt sted, når I skal læse højt. Gør det til en hyggelig aktivitet
  • Hav gerne god tid og brug en langsom og varm stemmeføring - men brug også gerne din stemme til at give lidt liv til karaktererne. Husk at holde pauser og hold øje med, om barnet kan følge med i historien. Du kan også følge teksten med fingeren, så barnet får en forståelse af læseretning og kan følge med i, hvor langt I er på siden
  • Generelt er det godt at læse den samme bog mange gange - børn kan godt lide gentagelse og begynder måske på sigt at lege med at “læse bogen højt” selv

Dialog under læsningen

Udover at være en hyggelig aktivitet, kan højtlæsningen med ganske få ændringer også styrke dit barns ordforråd, sprogforståelse og koncentrationsevne. Metoden kaldes dialogisk læsning. Kort fortalt handler dialogisk læsning om, at oplæsningen bliver suppleret med samtaler, aktiviteter og lege om ord, vendinger, illustrationer, fortællingens opbygning, personernes valg og følelser – kort sagt alt det, en bog indeholder.  
 
Det handler om at være nysgerrige på det, I læser om, og at I taler sammen om det:

  • Stop op ved bestemte ord eller vendinger. Hvad betyder ordet? Kan I komme på andre ord, som betyder det samme eller det modsatte?
  • Læg mærke til steder i teksten, hvor det er oplagt at stoppe op og stille barnet åbne spørgsmål som: ”Hvad tror du, der sker nu?” eller ”Gad vide, hvorfor hun gør det?”. På den måde inddrages barnet i læsningen.
  • Når I er færdige med at læse en bog, kan du spørge dit barn: Var der noget, du kunne lide/ikke lide ved bogen? Mindede den dig om en anden bog/film, vi har læst/set?
  • I kan også lade bogen være en inspiration til aktiviteter og lege

Når I læser en bog flere gang og bruger bogens univers til lege og aktiviteter, bliver dit barn mere og mere bekendt med ordene, illustrationerne og historien. På sigt sniger ordene sig ind i barnets ordforråd og barnet bliver fortrolig med bøger og hele læsesituationen.
 
God læselyst!