Digitale børn

Gennem litteratur, film og andre kulturelle værker tager biblioteket fat i de digitale dilemmaer, som vores børn oplever i takt med, at de flytter ind i den digitale verden. Vi guider til gode digitale oplevelser og skaber rum for samtale om digitale dilemmaer.

I denne aldersgruppe (6-10 år) vil der være stor individuel forskel på, hvordan og hvor meget man bruger digitale medier. En del vil i denne periode få deres første telefon, hvilket betyder, at livet med at være online starter. Desuden vil mange børn i denne periode også begynde at kunne læse og skrive i et vist omfang. Med det følger en række muligheder og nye udfordringer i forhold til, hvordan man gebærder sig digitalt.

Aktiviterne til denne aldersgruppe vil derfor favne bredt med et fælles fokus på nogle af de nye muligheder og udfordringer, der grundlæggende gør sig gældende, når man kommunikerer via sociale medier. Hvad det betyder for eksempel for kommunikationen, når man ikke ved hvordan modtageren tolker en besked og man ikke kan se den andens ansigt? 

Leg med emojis

Leg med emojis (6-10 år)

Sender dit barn selv beskeder til venner eller bedsteforældre? Gennem denne lille leg bliver dit barn opmærksom på hvad man egentlig siger, når man bruger emojis.

Vores digital børn

Vores digitale børn - et community for forældre

Bliver du til tider forvirret over det medielandsskab vores børn vokser op i – og mangler du viden, perspektiv og indblik i, hvordan du som forælder kan forholde dig til dine børns digitale færden?