Driftsstatus

Her informerer vi om evt. uregelmæssigheder på hjemmesiden og på bibliotekerne.

Pt. er driften på biblioteket og på hjemmesiden normal.