Driftsstatus

Her informerer vi om evt. uregelmæssigheder på hjemmesiden og på bibliotekerne.

 

Der er pt. ingen driftsforstyrrelser i bibliotekssystemet eller på hjemmesiden.