E-BiblioteketE-baser

Få adgang til viden online. Elektroniske aviser, leksika, vejledninger mv. gratis hjemmefra fra din egen pc eller på biblioteket.

For at få adgang til betalingsdatabaserne, skal du være borger i Frederiksberg Kommune og være tilmeldt biblioteket. Der er adgang for alle på bibliotekets pc'er.