Dansk Demografisk Database

Adgang
Fri adgang
Indtastede folketællinger, kirkebøger og en række andre arkivalier.

Dansk Demografisk Database er en del af Statens Arkiver.

I Dansk Demografisk Database (DDD) finder du først og fremmest indtastede folketællinger, og personer er dermed direkte søgbare.

Du skal dog være opmærksom på, at langt fra alle folketællinger er indtastede endnu.

Udover indtastning af folketællinger arbejdes der også med indtastning af kirkebøger samt en række andre kilder. 

Betingelser for brug

Basen er er gratis at benytte og er et vigtigt redskab for slægtsforskere.