Infomedia

Adgang
Adgang fra biblioteket
Infomedia er en kæmpestor artikelbase, der giver dig adgang til over 40 millioner artikler i danske aviser og fagtidsskrifter samt deres net-udgaver. Du kan kun få adgang til Infomedia på biblioteket.

Infomedia har været på nettet i 30 år og blev grundlagt af bladhusene Politiken og Berlingske. Senere kom også de andre store bladhuse med, og Infomedia giver nu også adgang til artikler fra en lang række fagtidsskrifter. I dag er både trykte aviser og blade samt net-medier repræsenterede i basen.

Sådan kommer du i gang

Der er adgang til Infomedia fra de bærbare pc’er, du kan låne mens du er på Hovedbiblioteket eller i den bemandede åbningstid på Medborgercentret Nordens Plads.

Tips til søgning

I søgefeltet kan du skrive dine søgeord.

Infomedia finder herefter de artikler, der bedst matcher ordene. De artikler, hvor ordene forekommer i overskriften eller flere gange i brødteksten, kommer øverst.

Det er meget let at få et kæmpestort søgeresultat, når man benytter Infomedia!

Derfor bringer vi her nogle af de vigtigste tips, så du kan du lave bedre søgninger.

Søg på ”grøn omstilling”, ”den spanske syge” og ”det arabiske forår” med citationstegn foran og bagved. Så får du lige præcist artiklerne om disse specifikke emner.

Hvis du bruger knappen ’Søgemuligheder’, kan du kombinere med de emneord eller ’tags’, som alle artikler er forsynet med. Du kan søge på personer, steder og organisationer. Tast de første bogstaver og basen vil derefter begynde at foreslå de korrekte navne.

Under ’Søgemuligheder’ kan du også vælge længden på artiklerne og dermed frasortere de korteste notitser.

Hvis du benytter knappen ’Medier’ kan du vælge bestemte medietyper og dermed frasortere dem, du ikke er så interesseret i. Mange vil vælge ’Landsdækkende dagblade’, men ’Magasiner’ kan også være relevant. Du kan også søge på en helt bestemt avis ved at skrive navnet på den.

Infomedia giver dig også adgang til nyhedsindslag i tv og radio, men da disse ofte forsvinder hurtigt fra nyhedskanalernes hjemmesider, kan søgeresultatet godt opleves lidt magert.

Infomedia søger altid automatisk i de artikler, der er blevet bragt inden for de seneste 3 måneder. Du kan dog nemt ændre dette til ’Seneste 12 måneder’ eller ’Alle år’. Du kan også vælge et helt andet tidsinterval ved at bruge kalenderne.

Visning af artiklerne

De artikler, du har lyst til at læse, kan du få vist på to forskellige måder:

Den almindelige tekstversion uden illustrationer, der er velegnet til at printe.

En pdf-version med illustrationer, der er en identisk gengivelse af artiklen, som den blev bragt i avisen eller magasinet. Hvis artiklen breder sig over en hel avissider (eller to), kan de godt være udfordrende at printe ud.

Hvilke medier dækker Infomedia?

Hvis du trykker på ’Hjælp’ og derefter ’Kildeinfo’, kan du se en samlet oversigt over alle de aviser, tidsskrifter og net-medier, Infomedia dækker, og hvor langt de rækker tilbage i tiden.

’Kildeinfo’ er opdelt efter de forskellige typer af medier, men er ikke emneordnede.

Artiklen er låst – hvorfor nu det?

Mange af de artikler, der ligger bag ’betalingsmuren’ på avisernes net-udgaver, er som regel heller ikke tilgængelige via Infomedia.

Avisartiklerne dukker ganske vist op ved søgning i Infomedia, men de kan ikke læses.

Du kan dog prøve at søge på ordene i overskriften og se om artiklen også er blevet bragt i avisens papirudgave. Men mange af de artikler, avisernes net-udgaver bringer i løbet af dagen, bliver ikke nødvendigvis gengivet i avisens papirudgave den følgende dag – eller bliver det måske i en anden og bearbejdet form.

Vi kan desværre ikke stille noget op, men opfordre til at man søger efter artiklen igen på et senere tidspunkt, hvor den forhåbentlig er blevet frigivet til læsning.

Adgang til Børsens artikler

Børsens artikler i Infomedia går tilbage til 2006, men består kun af meget korte resuméer.

Hvis du er på jagt efter en artikel i Børsen, de har bragt indenfor de seneste 3 måneder, kan du få adgang til aviserne via bibliotekets e-base PressReader.

Spørg gerne bibliotekaren om hjælp med de ældre artikler fra Børsen.

En smutvej via bibliotek.dk

Selv om du ikke kan benytte Infomedia derhjemme, kan du alligevel få adgang til mange artikler, hvis du bruger den landsdækkende biblioteksbase bibliotek.dk – og husker at logge på.

Når du søger i bibliotek.dk, søger du også i Artikelbasen, og når du finder nogle spændende avisartikler, kan du trykke på 'Læs artiklen fra Infomedia'. Så vil artiklens tekst poppe op i et nyt vindue – klar til at læse.

De største og vigtigste avisartikler i Infomedia bliver løbende registreret i Artikelbasen.

Vil du vide mere?

Introduktion til Infomedias Mediearkiv

 

Betingelser for brug

Basen kan kun benyttes på de bærbare pc’er, du kan låne, mens du er på Hovedbiblioteket eller i den bemandede åbningstid på Medborgercentret Nordens Plads.

Alle er velkomne til at benytte basen uanset bopælskommune.

Du kan ikke benytte Infomedia på din egen pc, selv om du er på et af bibliotekerne.