Om dette arrangement

Tid
16:30 - 18:00
Pris
Fri entré
Lokalitet
Biblioteket Danasvej
Danasvej 30 B
2000 Frederiksberg
Sted
Medborgersalen
Målgruppe
For voksne
Foredrag & debat

Eftersyn: Klimakamp – mellem stat og civilsamfund

17.06.21
Eftertryk Magasin og Biblioteket Frederiksberg inviterer til debat om klimapolitikkens fremtid og om hvorvidt det er staten eller civilsamfundet, der skal løse klimakrisen.

Ifølge sociologerne Anders Blok og Rasmus Willig kan hverken velfærdsstaten eller konkurrencestaten håndtere de biodiversitetskriser, vi akut mangler løsninger på. I deres nye bog Den bæredygtige stat argumenterer de for, at vi har brug for en helt ny organisering af det politiske system, hvis vi skal lykkes med at klare os igennem den aktuelle klimakrise og skabe et bæredygtigt samfund.  

Men hvilken type handling kræver klimaforandringerne, og er staten overhovedet rustet til at håndtere den aktuelle krise? 

Hvilke steder har vi faktisk set eksempler på succesfuld klimapolitik og hvad skal der til for at vi kan skabe reelle bæredygtige forandringer? 

Og hvor skal vi lede efter svar på de spørgsmål, som klimakrisen rejser – i staten, de individuelle forbrugere eller hos sociale bevægelser? 

Det er disse spørgsmål, vi vil diskutere i selskab med en række klimapolitisk engagerede stemmer. 

Debatten tager afsæt i Den bæredygtige stat og undersøger, hvilke muligheder for handling, der findes i spændingsfeltet mellem stat og civilsamfund, samt hvilke etiske og politiske dilemmaer, klimakampen præsenterer os for. 

 

Panelet består af

 

Anders Blok

Anders Blok er lektor i sociologi ved Københavns Universitet og har mange års erfaring som klimasociologisk forsker og underviser. Hans interesser handler bredt om samspillet mellem stat, civilsamfund og hverdagsliv i grøn omstilling. Hans igangværende forskning ser på de grønne NGO’ers klimapolitiske indsatser under corona.

 

Lotte Schack

Lotte Schack er phd-studerende i sociologi siden august 2020. Hun har en B.Sc og en M.Sc i socialantropologi fra Københavns Universitet. Lottes PhD-forskning søger at forstå, hvordan den svenske klimabevægelse kommer frem til specifikke strategier og visioner for en fossilfri fremtid gennem etnografisk feltarbejde med fire svenske klimagrupper.

 

Eskil Halberg

Eskil Halberg er uddannet cand.scient.adm. fra Roskilde Universitet og har i de senere år gjort sig bemærket som blogger, debattør og arbejdskritiker. Lige nu er han aktuel med bogen Madpakker til Revolutionen, hvori han argumenter for, at vi helt må opgive troen på at staten kan løse klima og biodiversitetskrisen og i stedet organisere nye fællesskaber uafhængigt af staten.

 

Line Skovlund Larsen

Line er cand.scient.soc. i politisk økologi fra Lunds universitet og BSc i antropologi fra Københavns Universitet. Hun har lavet feltarbejde i Andesbjergene om en klimaretssag, og argumenterer for at drage fossilvirksomheder til ansvar for klimakrisen frem for at skabe skyld i individer. Desuden er hun aktuel som medforfatter til Zetkinkollektivets "White Skin, Black Fuel" om højrefløjens klimabenægtelse.

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen

Ludvig er ph.d studerende ved Aarhus universitet, hvor han forsker i økonomers indflydelse på det danske embedsværk igennem 1900-tallet, med et fokus på statistik, modeller og nye ideer om bureuakratisk ekspertise. Til dette arrangement vil han have rollen som moderator.
Tags

Materialer