Værd at bevare - bygninger på Frederiksberg

Dato:
tor. 2/3 - 24/3
kl. 10:00 - 19:30
Adresse: 
Voksenudlånet
Frederiksberg Hovedbibliotek
Falkoner Plads 3

Hovedbiblioteket viser 2. til 24. marts en plancheudstilling med fotos af bevaringsværdige bygninger på Frede­riks­berg. Plancherne sætter fokus på, at ejerne og borgerne kender til bygningernes arkitektoniske kvaliteter.

 

Udstillingen fortæller om skiftende tiders arkitektur og beskriver byens udvikling fra slotsby frem til 2. Ver­dens­krig. Billederne stammer fra et større projekt, hvor frivillige i efter­­året 2016 har fotograferet et bredt udsnit af bevaringsværdige byg­nin­ger på Frederiksberg. Efter­føl­gende er optagelserne af de mere end 1.600 bygnin­ger lagt ind i Slots- og Kultursty­rel­sens data­base med fre­dede og bevaringsværdige bygninger (FBB).

 

Bag udstillingen står Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur samt 21 frivillige fotografer fra Foreningen for Bygnings- og Land­skabs­kultur på Frederiksberg (FBLF) og ZOOM Frederiksberg Foto- & video­klub. Udstillingen gennemføres med støtte fra Frederiks­berg kommune og fra Frederiksberg­Fon­den.

 

Udstillingen er en del af et landsdækkende projekt baseret på et samar­bejde mellem Landsfor­enin­gen for Bygnings- og Landskabskultur, Slots- og Kulturstyrelsen, Realdania og deltagende kommuner.

Udstillingen åbnes af borgmester Jørgen Glenthøj og bibliotekschef Tina Pihl, torsdag 2.3. kl. 16.

 

I forbindelse med udstillingen afholder Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Frederiksberg torsdag den 23.3. kl. 19 arrangementet ’Frederiksbergs facader’ på Biblioteket Danasvej 30B.