Gebyrer og regninger

Hvis du afleverer eller fornyer dine lån til tiden, undgår du gebyrer.

Der er ikke tilskrevet gebyrer for lån, som havde afleveringsfrist i lukkeperioden, dvs. fra 12. marts til 18. maj. Gebyrer fra før den 11. marts og fra 18. maj og frem skal betales. 

Sådan udregnes gebyrer

Lån med samme udlånsdato og afleveringsfrist udløser et gebyr pr. afleveringsfrist, hvis det afleveres eller fornyes for sent, uanset antallet af lån. Hvis alt er lånt samme dag, har samme udlånstid og afleveres/fornyes samtidigt efter afleveringsfristen, koster det med andre ord kun ét gebyr.  

Gebyrtakster gældende pr. 1. januar 2018

VOKSNE                                                          

1-7 dage                                          20 kr.               
8-14 dage                                        61 kr.               
15-29 dage                                    103 kr.               
30 dage                                          230 kr.              

Yderligere udgift ved
afhentning af bibliotekets bud      197 kr.                

BØRN                                                         

1-7 dage                                         10 kr.
8-14 dage                                       30 kr.
15-29 dage                                     51 kr.
30 dage                                         115 kr.

Yderligere udgift ved
afhentning af bibliotekets bud     197 kr.          

Gebyrerne er fastsat af Frederiksberg Kommunes Kommunalbestyrelse.

Låneforbud

Skylder du 200 kr. eller derover i gebyr, kan du ikke længere låne på biblioteket. Låneforbuddet meddeles skriftligt med 7 dages varsel. Låneforbuddet ophæves, når du betaler hele gebyret, og materialerne enten afleveres eller erstattes.

Hvis du ikke betaler indenfor fristen eller kontakter biblioteket for evt. afdragsordning, vil gælden uden yderligere varsel blive overdraget til Frederiksberg Kommune opkrævningskontor. Konsekvensen kan være yderligere omkostninger, samt mulighed for oversendelse til SKAT for inddrivelse. Se også  Frederiksberg Biblioteks reglement.

Erstatninger

Materialer, der ikke er afleveret 30 dage efter afleveringsfristen, betragtes som bortkommet og skal erstattes. Biblioteket sender da en regning på erstatningsbeløbet inkl. gebyret på 230/115 kr. Erstatningsprisen for ødelagt og bortkommet materiale fastsættes af biblioteket til den pris, det koster os at anskaffe materialet igen. Vi lægger et gebyr på 55 kr. oveni til klargøring af materialet. Priserne hentes automatisk af bibliotekssystemet med få undtagelser, hvor det ikke er muligt at finde den korrekte genanskaffelsespris. I stedet indsættes en midlertidig pris på 1234,56 kr.* Hvis du modtager en regning med netop den pris, og ikke kan aflevere lånet og skal erstatte det, skal du derfor kontakte os først, så vi kan indhente den korrekte pris. 

Hvis materialet dukker op indenfor 1 år efter, at du har erstattet det, og det er i god stand, kan du få erstatningsprisen tilbagebetalt. 

*Dette gælder kun de regninger, der genereres automatisk 30 dage efter afleveringsfristen.  

Særligt dyre materialer

Dvd'er, cd-rom'er og visse videoer er licensbelagte, og derfor køber bibliotekerne dem til en helt anden pris end den, du selv køber dem til. Det gør dem væsentligt dyrere at erstatte end et privatindkøbt eksemplar. Du skal betale 605 kr., hvis du mister eller beskadiger en film. Computerspil og konsolspil koster 755 kr. i erstatning. 

Genanskaffelsespriserne på IT-udstyr er som følger:

  • Bærbar computer: 4700 kr.
  • Ipad: 4545 kr.
  • Bærbar scanner: 899 kr.
  • Strømforsyning: 275 kr.
  • Høretelefoner: 99 kr.
  • Mus: 50 kr.

Betal online eller på biblioteket

Du kan betale dit mellemværende online ved at logge ind på www.fkb.dk og vælge "Mine regninger" - vi tager imod Dankort, Visa, Mastercard og MobilePay. 

Du  kan også betale dit mellemværende på Hovedbiblioteket, hvor vi tager imod kontant betalinger samt betalinger med Dankort, Visa Dankort, Visa, Mastercard og MobilePay.

Hvis du har spørgsmål til betalingen, er du velkommen til at kontakte os:

Hvis du gerne vil have, at vi ringer dig op, vil vi bede dig indtaste dit telefonnummer.

BEMÆRK!: Indsæt ALDRIG persondata i formularen. Læs mere om behandlingen af persondata i vores privatlivspolitik.