Kulturmakkerskaber

Et kulturmakkerskab er et samskabelsesforløb mellem Biblioteket Frederiksberg og en hel årgang på en lokal folkeskole.

Et kulturmakkerskab handler om at mødes om en fælles drøm og lade faglighederne supplere hinanden, så læring og dannelse går hånd i hånd, mens vi lærer af hinanden. Der er fokus på processen og det uforudsigelige i, hvilken læring der opstår. Den længerevarende proces giver tid til fordybelse og styrker det sociale sammenhold. 

Biblioteket Frederiksberg har arbejdet med metoden samskabelse, som forudsætter, at aktører byder ligeværdigt ind og sammen udvikler et nyt fælles tredje. Samspillet med eleverne afhænger af den fælles valgte didaktik, tematik og alderstrin, som udvikles og aftales i fællesskab mellem skolen og biblioteket. Forløbets varighed aftales med skolen.

Læs om det kulturmakkerskab vi udbyder for foråret 2021 


Eksempel på tidligere kulturmakkerskab:
 

Lyden af min by (2019) 

I efteråret 2019 havde Biblioteket Frederiksberg i samarbejde med lydkunstner Ingeborg Okkels fået støtte fra huskunstnerordningen til at udbyde et kulturmakkerskab om lydkunst til to af kommunens 5.-6. klasser.

Musik og lyd fylder vores hverdag både i egne høretelefoner, og i byens uplanlagte og bevidst designede lyde. Der er lyd overalt, men det er ikke altid, vi hører den. Gennem arbejdet med at skabe lydkunst vil 60 børn fra Frederiksbergs skoler få åbnet ørerne for den lyd, der skaber og farver vores by – og arbejde kunstnerisk med at bruge byens lyde til at komponere værker, der efterfølgende kan opleves af publikum midt i byen. På Solbjerg Plads er der nedgravet 32 lydbrønde, hvilket giver en helt særlig mulighed for at skabe lydkunst i byens rum.

Du er velkommen til at kontakte daglig leder, Michelle Riis Michaelsen, hvis du har spørgsmål til ovenstående på mimi02@frederiksberg.dk