Kulturmakkerskaber

Et kulturmakkerskab er et samskabelsesforløb mellem Biblioteket Frederiksberg og en hel årgang (0.-6. klassetrin) på en lokal folkeskole.

Et kulturmakkerskab handler om at mødes om en fælles drøm og lade faglighederne supplere hinanden, så læring og dannelse går hånd i hånd, mens vi lærer af hinanden. Der er fokus på processen og det uforudsigelige i, hvilken læring der opstår. Den længerevarende proces giver tid til fordybelse og styrker det sociale sammenhold. Hvert skoleår udbyder biblioteket to valgfrie forløb; et i efteråret og et i foråret.

Biblioteket Frederiksberg ønsker at udvikle nye forløb i samarbejde med skolen og de udvalgte klassers lærere og pædagoger. Skolen og biblioteket beslutter sammen, hvad indhold og fokus skal være ud fra skolens behov og ønsker. 

Biblioteket Frederiksberg har arbejdet med metoden samskabelse, som forudsætter, at aktører byder ligeværdigt ind og sammen udvikler et nyt fælles tredje. Samspillet med eleverne afhænger af den fælles valgte didaktik, tematik og alderstrin, som udvikles og aftales i fællesskab mellem skolen og biblioteket. Forløbets varighed aftales med skolen.


Eksempler på tidligere kulturmakkerskaber:


Børnenes Frederiksberg (2017 /2018) 

I skoleåret 2017/2018 arbejdede Biblioteket Frederiksberg sammen med Søndermarkskolen om forløbet ”Børnenes Frederiksberg”, demokrati set i børnehøjde, som er et eksempel på andre og tværfaglige indgange til et projekt. I skoleåret 2018/2019 har Biblioteket Frederiksberg haft to kulturmakkerskaber med fokus på digital dannelse. I efteråret 2018 med Skolen ved Bülowsvej med fokus på digital manipulation, hvor eleverne selv producerede film om emnet. I foråret 2019 samarbejdede biblioteket med Søndermarkskolen om selvfremstilling på digitale medier, som blandt andet mundede ud i en kampagnefilm.

Relevante fag: dansk, matematik, historie, kristendom, billedkunst, håndværk og design, natur og teknologi, engelsk, teknologiforståelse, de tværgående temaer it og medier og innovation og entreprenørskab samt elevens alsidige udvikling, æstetiske læreprocesser etc.


Lyden af min by (2019) 

I efteråret 2019 har Biblioteket Frederiksberg i samarbejde med lydkunstner Ingeborg Okkels fået støtte fra huskunstnerordningen til at udbyde et kulturmakkerskab om lydkunst til to af kommunens 5.-6. klasser.

Musik og lyd fylder vores hverdag både i egne høretelefoner, og i byens uplanlagte og bevidst designede lyde. Der er lyd overalt, men det er ikke altid, vi hører den.Gennem arbejdet med at skabe lydkunst vil 60 børn fra Frederiksbergs skoler få åbnet ørerne for den lyd, der skaber og farver vores by – og arbejde kunstnerisk med at bruge byens lyde til at komponere værker, der efterfølgende kan opleves af publikum midt i byen. På Solbjerg Plads er der nedgravet 32 lydbrønde, hvilket giver en helt særlig mulighed for at skabe lydkunst i byens rum.
 

Du er velkommen til at kontakte daglig leder, Michelle Riis Michaelsen, hvis du har spørgsmål til ovenstående på mimi02@frederiksberg.dk