Kulturmakkerskab: Sproget mellem os - forår 2021 (4.-5. kl.)

Sproget gennemsyrer vores hverdag, men hvad er sprog egentlig for en størrelse? Børns evne til at reflektere over sprogets funktion er en forudsætning for at kunne indgå i såvel sociale som faglige fælleskaber i fremtidens samfund.

I foråret 2021 udbyder Biblioteket Frederiksberg et kulturmakkerskab for kommunens 4.-5. klasser, der tager udgangspunkt i en undersøgende og eksperimenterende tilgang til sproget med afsæt i bogen, ”Et bord er et bord” af Peter Bichsel. Biblioteket udstiller i samme periode et byggesystem, udført i træ, der indeholder alle ordene fra selve værket. Installationen udgør derfor et centralt element i kulturmakkerskabet og lægger op til, at eleverne får mulighed for at eksperimentere og undersøge fænomenet sprog.

Fokus er rettet imod at skabe et ”undringsrum” og et ”undersøgelsesrum”, hvor eleverne igennem refleksion og dialog bevidstgøres omkring sprogets brug og funktion samt reflekterer over deres egne sproglige erfaringer.

Rammen er sat, men indhold og forløb fastlægges gennem en ligeværdig samskabelsesproces mellem skolen/klassens lærere, elever og Biblioteket Frederiksberg. ”Rum for Undren”, der arbejder med filosofi for børn, kan blive inddraget, hvis det er et fælles ønske.

Kulturmakkerskabet arbejder inden for kompetenceområdet kommunikation og fremstilling, med en særlig fokus på ”Sprog og kultur” samt ”Sproglig bevidsthed”.

Biblioteket afholder alle udgifter til eksterne aktører samt til materialer, mens skolen afholder alle udgifter til lærertimer samt eventuel vikardækning. Forløbet vil dels foregå på biblioteket og dels på skolen. Et kulturmakkerskab er for en hel årgang dvs. enten en 4. eller 5. årgang på en lokal folkeskole.

Tidspunktet for opstart af kulturmakkerskabet og forløbets varighed aftales nærmere med skolen. Opstartsfasen kan ligge fra november måned 2020 og indtil 1. februar 2021, hvorefter kulturmakkerskabet afvikles i perioden 1. februar 2021 til ultimo april 2021.

Læs mere om hvad et kulturmakkerskab indebærer

Der er nu indgået samarbejdsaftale med Skolen på Nyelandsvej omkring kulturmakkerskabet 2020-2021.

Ønsker din skole at indgå i et fremtidigt kulturmakkerskabet, så kontakt daglig leder, Michelle Riis Michaelsen.

Vi gør opmærksom på at afvikling af Kulturmakkerskabet afhænger af Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. Covid-19.