Læsesteder

Når læsningen bringes ud i nye fysiske rammer, skærpes børnenes sanser, og deres nysgerrighed vækkes. Prøv selv nogle af vores højtlæsningsaktiviteter med dine mellemtrinselever.

Læs højt på stemningsfulde steder

Biblioteket Frederiksberg eksperimenterer med at højtlæse for skolebørn på stemningsfulde steder. Vi har blandt andet læst i Cisternernes fugtige mørke, i observatoriet på toppen af Rundetaarn, på gamerstedet HYDR og dybt nede i biblioteket magasin. Men skolens kælder eller loft eller udendørsarealer kan også sagtens sætte en stemningsfuld scene for litteraturen. 

Vi læser højt på stemningsfulde steder, der passer til stemningen i bogen. Nogle gange bruger vi også rekvisitter, som børnene kan se på eller røre ved, mens vi læser. Højtlæsningen bliver en fælles oplevelse, hvor børnene lytter sammen, griner sammen og i fællesskab berøres af det, der læses højt.

For nogle børn kan det virke uoverskueligt at tage hul på en bog, og her kan den mere eventprægede tilgang til læsningen fange børnene ind og bringe dem til fordybelse med andre virkemidler, end når de læser indenad. 

 

Bring læsesteder ind i din undervisning

På læsesporet.dk har vi beskrevet vores læsekoncept. Det hedder "Stedsspecifik højtlæsning" og består blandt andet af 3 printbare forløb til skolebrug, der kort og klart giver anvisninger til, hvordan man bringer højtlæsningen af en bog i spil på et stemningsfuldt sted. Forløbene er tiltænkt mellemtrinselever. 

Der er også andet gratis læselystmateriale tilgængeligt på læsesporet.dk. Vælg fanen "Fagprofessionelle", når du kigger på de forskellige koncepter. Så finder du aktiviteterne, der er rettet mod skoler eller SFOer.