Digitale Børn

Kulturelle værker som f.eks. bøger og film er gode til at åbne op for perspektiver og refleksioner over vores eget liv og den omverden vi befinder os i. Med afsæt i litteratur, film, og andre kulturelle udtryksformer finder du her aktiviteter, der skaber refleksioner og rum for samtale om de digitale dilemmaer dit barn og du som forælder oplever.

Blandt mange af de 11- 14 årige er brugen af smartphones og sociale medier en fast del af hverdagen. Der kan være stor indviduel forskel på i hvilket omfanget og til hvilket formål de digitale medier anvendes. En del børn i denne aldersgruppe vil have gjort sig en række forskellige erfaringer med brug af sociale medier. Nogle har måske deres egen Youtube-kanal, andre bruger platforme som Messenger og Snapchat til at sende små korte billed-, video- og tekstbeskeder til hinanden, mens andre igen mødes online gennem computerspil. Det er de færeste i denne aldersgruppe, der ikke har stiftet bekendtskab med nogle former for sociale medier.

Med afsæt i kulturelle værker vil aktiviteterne til denne aldersgruppe tage fat i nogle af de konkrete platforme og erfaringer, som mange af børnene vil have kendskab til fra deres hverdag med digitale og sociale medier. Det kan være alt fra billeddeling til stærke fællesskabsoplevelser gennem online computerspil. 

Vores digital børn

Vores digitale børn - et community for forældre

Bliver du til tider forvirret over det medielandsskab vores børn vokser op i – og mangler du viden, perspektiv og indblik i, hvordan du som forælder kan forholde dig til dine børns digitale færden?