Retningslinjer for sikkerhed på biblioteket

Her kan du læse om retningslinjer for sikkerhed på biblioteket

Generelt

Biblioteket Frederiksberg følger sundhedsmyndighedernes og Kulturministeriets retningslinjer for åbning af biblioteker for ind- og udlån. For at imødekomme disse retningslinjer har biblioteket taget en række forholdsregler, der skal sikre, at både borgere og medarbejdere kan føle sig trygge under besøg på biblioteket.

Det handler først og fremmest om at tilstræbe, at der holdes minimum 1 meters afstand under besøget. Det kan du hjælpe os med ved at følge vores anvisninger på skærme, skilte og vejvisning, når du ankommer til biblioteket. Vi har fortsat en række digitale tilbud, der kan supplere dit korte besøg på biblioteket.

Information og vejvisning

Med information på digitale skærme, på skilte og med vejvisning på gulvet guider vi dig igennem biblioteket, så du hurtigt og sikkert kan få hjælp til afhentning af materialer. På skærme og skilte finder du information om, hvor på biblioteket du fx finder dine reserveringer. Og med pile og markeringer på gulvet, trapper m.m., viser vi dig, hvordan du skal bevæge dig rundt, holde afstand og opholde dig på biblioteket under dit besøg. Fx er der flere steder pile, som indikerer, at du skal holde til højre eller, at en gangbane er ensrettet.

Rengøring

Vi intensiverer rengøringen på biblioteket. Ud over grundig rengøring inden biblioteket åbner, gøres der også rent midt på dagen. Under rengøringen er der særligt fokus på rengøring af toiletter og kontaktpunkter som håndtag, knapper i elevator, selvbetjeningsautomater, lyskontakter, gelænder v. trapper m.m. Bibliotekets personale vasker eller afspritter deres hænder inden håndtering af fx afleverede materialer.

Karantæne på materialer

Ifølge Sundhedsstyrelsen og Kulturministeriets retningslinjer er karantæne på afleverede materialer ikke nødvendig, hvorfor dette ikke er gennemført.

Værnemidler

Biblioteket stiller håndsprit til rådighed for de besøgende på flere placeringer i forhallen og salene, og der vil også blive tilbudt plastikhandsker ved selvbetjeningsmaskiner. Ved alle skranker er der monteret plexiglas-afskærmning mellem personale og besøgende.

Øvrig sikkerhed

Bibliotekets personale er informeret om og overholder retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og Kulturministeriet om hygiejne, rengøring og sygdom/symptomer.

For at undgå tæt kontakt mellem ansatte og lånere tager bibliotekets ansatte ikke imod fysiske genstande fra publikum som fx sygesikringskort, betalingskort og lignende.

Såfremt borgere ikke overholder de generelle retningslinjer for afstand eller lign., så anviser personalet den korrekt adfærd.

Hvis du føler dig det mindste sløj eller syg, henstiller vi til, at du udsætter dit biblioteksbesøg til du igen er fuldstændig symptomfri og i mellemtiden benytter det digitale bibliotek.