Literature Resource Center

Omfattende litteraturvidenskabelig database med information om forfattere og deres værker inden for alle genrer og perioder.

Log på Literature Resource Center

  • Litteraturkritik; Indeholder 75.000 signerede kritiske essays, ca. 850.000 artikler i fuld tekst fra 445 tidsskrifter og litterære magasiner – heraf mere end 90 publiceret uden for USA.
  • Biografisk information; Biografiske artikler om mere end 145.000 forfattere, ca. 8.500 interviews med nulevende forfattere og ca. 3.000 billeder af de største forfattere.

Der medtages primært skønlitterære forfattere, men også faglitterære forfattere og journalister er medtaget.

I øvrigt belyses litterære værker og strømninger i historisk og samfundsmæssig sammenhæng. Medtager desuden:

  • Ca. 30.000 digte, noveller og skuespil i fuld tekst
  • Ca. ½ million bog-, film- og teateranmeldelser
  • Links til kvalitetsvurderede, centrale websites

Samt lydklip til nogle af posterne

Basen opdateres løbende. 

Betingelser for brug

  • Kan benyttes hjemmefra, hvis du bor i Frederiksberg Kommune og er registreret som låner på Frederiksberg Bibliotek
  • Alle (uanset bopæl) er velkomne til at møde op på biblioteket og benytte basen fra en af vores computere