FaktaLink

Artikelsamling om aktuelle emner - især god til opgaveskrivning.

Link til FaktaLink

Online artikelsamling om især aktuelle emner, der giver både et godt overblik, en grundig gennemgang af emnet samt kildehenvisninger.

Indeholder ca. 570 artikler, f.eks. om digital dannelse, klimeforandringer, manga eller mobning.

Især god til opgaveskrivning, men også relevant for andre, der ønsker et overblik over et emne.

Adgang til Faktalink

Når du klikker på linket til Faktalink, bliver du bedt om at taste dine låneroplysninger ind, dvs. dit lånernummer (cpr. nr.) og din 4 cifrede pinkode. Herefter er der fuld adgang til alle artiklerne.

For personer der er under uddannelse, er det også muligt at benytte Uni-login istedet.