Fagbidder: Vi ved det jo godt

13.08.21
Hvorfor handler vi mennesker ikke på den viden vi har, når det gælder klima og biodiversitetskrisen? Lyt med når vi taler med Sociolog Rasmus Willig om hans seneste bog, Vi ved det jo godt.

Vi mennesker står, med den nært forestående klima og biodiversitetskrise, overfor hvad der nok er den største udfordring vores art nogensinde har skullet løse. FNs klimapanel slog for nyligt endnu engang fast, at menneskets udledning af drivhusgasser er årsagen til klimaforandringerne, samt, at det vil blive meget svært, hvis ikke umuligt, at nå målet fra Paris aftalen.

På trods af dette, så kniber det med at få omstillet vores samfund i en mere bæredygtig retning.

I bogen "Vi ved det jo godt." stiller Sociolog Rasmus Willig skarpt på hvad det er som gør, at vi ikke i stilstrækkelig grad handler på den viden vi har. 

Bogen er en samling af artikler skrevet i løbet af de sidste ti år, som primært beskæftiger sig med klima og biodiversitetskrisen.

Fagbidder er en podcast om ny og aktuel faglitteratur produceret af Biblioteket Frederiksberg, som på kort tid giver dig et hurtigt indblik i en ny og aktuel fagbog. 

Materialer