Hjælp til at søge kompensation for virksomheder

Mange små virksomheder og selvstændige er hårdt ramt at corona-pandemien. Som virksomhedsejer i Frederiksberg Kommune kan du få hjælp til at søge kompensation digitalt fra Erhvervsstyrelsen via virksomhedsguiden.dk. Vi vejleder her til, hvordan du gør.

Som mindre virksomhed er det primært følgende tre kompensationsmuligheder, der er relevante:

- Midlertidig lønkompensation til virksomheder, som forventer at skulle afskedige medarbejdere

- Midlertidig kompensation, hvis din virksomhed har et omsætningstab på mindst 30 %

- Midlertidig kompensation for din virksomheds faste udgifter

Læs mere om hvordan du søger de forskellige muligheder herunder:

  • Midlertidig lønkompensation til virksomheder, som forventer at skulle afskedige medarbejdere

Kan jeg søge nu? Ja. Ansøgningsskemaet er åbnet d. 25. marts 2020. Du ansøger her.

Hvem kan søge? Virksomheder, der varsler afskedigelser for min. 30 % af medarbejderstaben.

Hvad kan virksomheden få kompensation for? For fastansatte 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog max. 30.000 kr. pr. mnd. pr. omfattet fuldtidsansat. For timelønnede 90 %, dog max. 30.000 kr. pr. mnd. pr. medarbejder.

Virksomheden skal fortsat betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, selv om de måtte være økonomisk hårdt ramt af coronavirus/covid-19.

Virksomhedsguidens vejledning til ansøgningsproceduren finder du her.

Her kan du se bibliotekets medarbejder vise, hvordan du udfylder ansøgningen her:

  • Midlertidig kompensation, hvis din virksomhed har et omsætningstab på mindst 30 %

Kan jeg søge nu? Ja. Du ansøger her

Hvem kan søge? Virksomheder med max. 10 fuldtidsansatte. Da du skal bruge dit NemID til ansøgningen, kan en revisor ikke ansøge for dig.

Hvad kan virksomheden få kompensation for? Omsætningen skal mindst udgøre 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned. Kompensationen vil udgøre 75 % af din virksomheds gennemsnitlige månedlige tab i omsætning dog maks. 23.000 kr. pr. måned.

Se bibliotekets medarbejder guide gennem ansøgningsskemaet her.

Virksomhedsguidens vejledning til ansøgningsproceduren finder du her.

  • Midlertidig kompensation for din virksomheds faste udgifter

Kan jeg søge nu? Ja. Du ansøger her.

Hvem kan søge? Alle virksomheder, der var etableret d. 9. marts 2020. Hvis du forventer at opleve et fald i omsætningen på mere end 35 %. Eller i en periode har haft påbud om at lukke. Denne ansøgning stiller krav om at bruge en erklæring fra en uafhængig godkendt revisorpåtegning af vikrsomhedens faste udgifter. Revisoren kan ikke ansøge for dig, men skal efterfølgende uploade en erklæring før ansøgningen behandles.

Hvad kan virksomheden få kompensation for? F.eks. husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Dine faste udgifter skal udgøre mindst 12.500 kr. i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020 og forventer et fald i omsætning på min. 40 % og/eller har været lukket ved påbud.

Ansøgningsfrist: 31. august 2020

Her kan du se bibliotekets medarbejder forklare, hvordan man udfylder ansøgningen

Virksomhedsguiden vejledning til ansøgningsproceduren finder du her.

Få mere indformation Virksomhedsguidens hjemmeside

Alle ovenstående oplysninger er hentet fra www.virksomhedsguiden.dk.