Hvor kommer pengene fra?

30.03.20
Coronakrisen har medført massive økonomiske hjælpepakker fra folketinget til erhvervslivet. Det har fået mange til at stille spørgsmålet: Hvor kommer pengene fra? Bibliotekar, Andreas Lykke Jensen, anbefaler her tre gode bøger, hvis du gerne vil vide mere om, hvordan nye penge bliver skabt og kommer ud i økonomien.

Folketinget har i løbet af de sidste par uger vedtaget store hjælpepakker, der indtil videre overstiger 50 milliarder kroner. En så massiv økonomisk indsprøjtning til både arbejdsgivere og lønmodtagere har fået mange til at udånde et lettelsens suk. Samtidigt har denne enorme sum af penge også ført til flere spørgsmål af typen: Hvor kommer pengene fra? Kan staten overhovedet løbe tør for penge? 

Måske har du også selv stillet dig disse spørgsmål, og med rette, for selvom penge er et uundværligt element i en moderne økonomi. Så er det ganske sjældent, vi stopper op og reflekterer over, hvad penge egentlig er for noget, og hvordan de bliver skabt. 

I det konkrete tilfælde med de nuværende hjælpepakker finansieres størstedelen af dem ved at staten "låner pengene". Det gør den ved at skabe og sælge flere statsobligationer end planlagt. Men som journalist Line Rønn Tofte her påpeger, så minder denne proces til forveksling bare om at trykke flere penge.

På trods af jeg selv har en stor interesse for økonomiske spørgsmål, så vil jeg hellere overlade det til økonomerne at give svar på dem. I stedet vil jeg bruge mine bibliotekariske formidlingsevner på at anbefale dig tre gode bøger at læse, hvis du gerne vil vide mere om penge og pengeskabelse.

 

De syv dræbende naive bedrag i økonomisk politik.

af Warren Mosler

 De syv dræbende naive bedrag i økonomisk politik

Warren Mosler er amerikansk økonom og eksponent for den økonomiske skole, der kaldes moderne monetær teori (MMT). Hovedfokus i Moslers bog er helt grundlæggende, at en stat, der råder over sin egen valuta, aldrig nogensinde kan løbe tør for penge. Derfor behøver stater med monetær suverænitet, som eks. Danmark, ikke at bekymre sig så meget om statsunderskud, men kun om inflationsraten.

Mosler påpeger over 7 afsnit, hvordan vi ofte har tendens til at sammenligne statens økonomi med en privat husholdning. Ifølge Mosler er dette en fundamental fejl. Staten er eks. ikke afhængig af skatteindtægter for at finansiere det offentlige forbrug, og staten kan altid betale sin gæld, så længe gælden er i landets egen valuta.

Selve årsagen til at vi betaler skat, handler ifølge Mosler ikke om at give staten penge i kassen. Dem kan staten altid skabe selv.

Skat er derimod essentielt, eftersom det skaber en efterspørgsel efter penge, og dermed giver dem værdi. Dernæst er det et middel til at kontrollere inflationen, da skat tager penge ud af økonomien. Og til sidst kan skat også være et middel til at bekæmpe økonomisk ulighed i samfundet samt fremme bestemte adfærdsmønstre igennem afgifter.

 

Penge som tryllestøv: Hvordan banker skaber penge og blæser finansbobler op.

 af Ib Ravn

Billedresultat for penge som tryllestøv

Hvor Moslers bog har sit fokus på, hvorledes staten og centralbankernes skaber penge, så er fokus i denne bog i stedet på de private bankers pengeskabelse.

I bogen beskriver Ravn, hvorledes de private banker skaber nye penge, hver gang du tager et lån. Dermed forøger de den samlede pengemængde i samfundet.

Ifølge forfatteren er det derfor forkert at hævde, at de private banker låner penge ud. Det giver et indtryk af, at de tager nogle allerede eksisterende penge og derefter formidler dem videre til andre, som har brug for kapital til udbetalingen til et hus, en bil eller en nystartet virksomhed.

At skabe nye penge er en særdeles profitabel forretning for de private banker, da de penge bankerne skaber er rentebærende. Samtidigt har de private banker også en monopolstatus som de eneste, der kan producere penge til almindelige borgere. Som privatperson kan du nemlig ikke have en konto i Nationalbanken. Sidst, men ikke mindst er penge ikke en ressource bankerne nogensinde kan løbe tør for.  

Ravn ser ligeledes en sammenhæng imellem de private bankers pengeskabelse og økonomiske bobler, finanskriser og recession.

Forfatteren er, udover at være videnskabsteoretiker, også medlem af organisationen Gode Penge, der arbejder for en reformation af hele vores banksystem. Et andet medlem af organisationen er også aktuel med bogen, Et pengesystem for alle, om stort set samme emne.

 

Inflation, Indkomst og ulighed.

 af Kasper Lindgaard

 Inflation, indkomst & ulighed

Som tidligere nævnt, så kan hverken de private banker eller Nationalbanken nogensinde løbe tør for penge, eftersom penge i vores nuværende økonomi ikke er andet end tal på computerskærme.

Problemet ved at skabe flere penge og dermed forøge den samlede pengemængde i samfundet handler i forlængelse af dette først og fremmest om, hvorledes det påvirker inflationsraten.

Inflation er et komplekst fænomen at forstå, og trænger du til en grundig indføring i begrebet, så er denne bog klart anbefalelsesværdig.

Bogen henvender sig til studerende på økonomistudiets første semester, men kan sagtens læse af alle med en generel interesse for økonomi.


Denne korte video giver også en fin lille introduktion til, hvordan pengeskabelse fungerer:

.

 

Materialer