Den Lille Kulturnat
Den Lille Kulturnat

Den Lille Kulturnat – et startskud til mere samarbejde

16.04.19
Biblioteket Frederiksberg har en ambition om at være en drivkraft for børnekultur og få samskabelse og samarbejde til at leve bredt i kommunen. Med Den Lille Kulturnat den 15. marts 2019 blev der skabt et solidt afsæt for mere samskabelse i fremtiden på Frederiksberg.

Ud fra tanken om at flere ideer og indgangsvinkler i sidste ende skaber den bedste oplevelse for byens borgere, indbød biblioteket alle børnekulturelle aktører i kommunen til samarbejde om Den Lille Kulturnat på Frederiksberg.

Teatret Riddersalen, Kirkerne på Frederiksberg, Pandoras Teaterskole, Musikmuseet, Musikhøjskolen og Børnemuseet takkede ja til i fællesskab at udvikle en mindeværdig kulturnat for de mindste. Nogle samarbejdspartnere kendte hinanden, mens andre ikke tidligere havde indgået i lokale samarbejder på børnekulturområdet.


Samarbejde øger kvaliteten af kulturen

Målet med at invitere byens kulturaktører til en åben samskabelsesproces var at skabe den bedst mulige start for det nye koncept Den Lille Kulturnat.
”Der opstår noget nyt, når biblioteket, foreninger og kulturaktører får mulighed for at komme med deres ideer og forskellige vinkler på børnekulturen og sammen udvikle et fælles koncept fra bunden, som har børnene og deres forældre i fokus”, siger Helle Jensen, vicebibliotekschef på Biblioteket Frederiksberg.

De deltagende aktører spændte vidt i størrelse og vilkår – fra de små lokale og private kulturinstitutioner til nationale mastodonter som Musikmuseet (Nationalmuseet) og Kirkerne Frederiksberg, men alligevel lykkedes det at skabe et ligeværdigt samarbejde, hvor alle bød ind med det, de kunne. Sammen kom deltagerne frem til, at det gav god mening at tænke de lokale tilbud sammen på et fysisk sted, som passede målgruppen bedst. I år blev det Biblioteket Frederiksberg.

”Allerede ved første møde stod det klart, at vi alle mente, at et samlet arrangement ville være bedst for familierne. Det gode var, at det var en fælles beslutning – at det var en åben proces, hvor vi alle sammen tog ejerskab,” siger Astrid Myrup, børnekulturformidler på Biblioteket Frederiksberg.


Resultatet blev et arrangement, der samlede en række forskellige workshops, koncerter og aktiviteter i en helhed, og som var langt mere ambitiøst, end hvad institutionerne hver især havde kunnet præstere. Det, at der var mange oplevelser på ét sted, gjorde det i høj grad attraktivt for børnefamilierne – selv på en kold og våd fredag.

”Processen har vist os, hvor meget vi kan sammen. Vi er flere hoveder til at udvikle og kvalificere ideerne og flere hænder til at løfte opgaverne i praksis. Næste år er det vores håb, at vi kan få endnu flere aktører til at deltage i samarbejdet om at skabe Den Lille Kulturnat på Frederiksberg. Om det igen skal holdes på én lokation eller, om vi skal arbejde med et koncept, der også giver mulighed for flere lokationer på Frederiksberg, finder vi ud af i fællesskab,” siger Astrid Myrup.


Startskud til mere samarbejde

Den Lille Kulturnat har givet blod på tanden til mere samarbejde og samskabelse på kryds og tværs – både inden for den aktørgruppe, der var med i år men også til at igangsætte nye samarbejder på børnekulturområdet.

Hvis I allerede nu ved, at man gerne vil deltage i samarbejdet om Den Lille Kulturnat, kan I tage fat i projektleder Astrid Myrup på 28981842 eller  asmy@frederiksberg.dk