Flygtninge får digital hjælp på biblioteket

04.07.17
Biblioteket Frederiksberg tilbyder sammen med Center for Integration hjælp til digital selvbetjening for flygtninge. Det ruster de nye borgere til kommunikationen med det offentlige og understøtter integrationen.

Danmark er et af de mest digitaliserede samfund i verden, og vi stiller store krav til den enkelte borger om digital selvbetjening. Men kun få flygtninge bruger selvbetjeningsløsningerne, da løsningerne alene er tilgængelige på dansk. Biblioteket Frederiksberg og Center for Integration er derfor gået sammen om Åben Rådgivning til kommunens flygtninge.

Hver onsdag eftermiddag møder omkring 30 flygtninge op på Hovedbiblioteket. Sagsbehandlere fra Center for Integration tager sig af den personlige rådgivning, og medarbejdere fra bibliotekets borgerservice hjælper med digitale udfordringer, der spænder lige fra NemID og netbank til Digital Post og kommunikation med kommunen.

”Flere og flere henvendelser skal ske digitalt, og vi oplever derfor et stort behov for hjælp hos målgruppen. I Åben Rådgivning tilbyder vi både viden om digital selvbetjening og mulighed for at møde personlig hjælp, der opmuntrer til selvbetjening, når den digitale virkelighed slår knuder”, siger Henrik Røgeskov, projektleder på Borgerservice-to-go.

” Når jeg modtager breve fra Frederiksberg Kommune, har jeg nogen gange svært ved at forstå, hvad de skriver. De bruger ord, jeg ikke kender, og som jeg ikke kan få oversat i Google Translate. I åben vejledning hjælper de mig med alle mine spørgsmål. De har tid til mig og er meget venlige”, siger Mohamad Khaldoun Fadel Freha, flygtning fra Syrien.

For Frederiksberg Kommune har projektet betydet, at flere flygtninge bliver mere selvhjulpne i forhold til kontakten med det offentlige, og så har det samtidig skabt en bedre udnyttelse af tolke- og personaleressourcer.
 

Fakta

  • Biblioteket Frederiksberg tilbyder med projektet Borgerservice-to-go helhedsorienteret vejledning flygtninge og indvandrere, som vejledes og oplæres til at betjene sig selv i takt med deres tilegnelse af bedre sprog- og IT-kompetencer.
  • Primære samarbejdspartnere er Center for Integration, Jobcentret, Den boligsociale indsats og Integrationsrådet i Frederiksberg Kommune.
  • Projektet er påbegyndt i 2016 og forventes at afsluttes og idriftsættes med udgangen af 2018.
  • Biblioteket Frederiksberg har gradvist implementeret en række borgerservicefunktioner som pas, NemID og undervisning i offentlig, digital selvbetjening.


Kort film om projektet:

Åben vejledning for flygtninge


For yderligere kontakt:

Henrik Røgeskov, projektleder på Åben Rådgivning,  Biblioteket Frederiksberg
28981871, hero06@frederiksberg.dk

Stine Torp Carlsen, presse- og kommunikationsansvarlig, Biblioteket Frederiksberg
40830770, chca03@frederiksberg.dk