Hovedbiblioteket på Solbjerg Plads set udefra

Hovedbiblioteket skal have nyt tag

14.09.20
I forbindelse med udskiftningen af taget på Hovedbiblioteket vil der i perioder i ugerne 39, 40 og 41 være begrænset eller ingen adgang til selvbetjeningsmaskinen på Solbjerg Plads.

Dette sker af sikkerhedsmæssige årsager, og det vil selvfølgelig være tydeligt markeret, når selvbetjeningsmaskinen udenfor ikke kan benyttes. I disse perioder kan afleveringsmaskinerne inde i biblioteket benyttes.

Kobbertaget på Hovedbibliotekets smukke bygning skal udskiftes, så det er sikret for fremtiden.

Tags