Nyt læsefællesskab endevender Selma Lagerlöfs hovedværk Kejseren af Portugalien

25.01.21
VÆR MED - Denne vinter kan du være med i bibliotekets nye ambitiøse læsekreds, der sammen læser, diskuterer og rækker ud til andre læsere.

Nu giver Biblioteket Frederiksberg og Betty Nansen Teatret dig mulighed for at være med i en udvidet læsekreds om Selma Lagerlöfs roman "Kejseren af Portugalien" (1914). I et rammesat forløb, styret af bibliotekets formidlere, kommer du til at udrede den storslåede historie om Jan, Kattrinna og Klara Gulla og måle din egen læsning op imod andres. 

I fællesskab diskuterer vi bogens fyldige stof, og producerer et "samtalepapir" til brug for kommende Lagerlöf-læsere på Frederiksberg. Forløbet afsluttes med teaterforestillingen "Kejseren af Portugalien", som vi ser sammen på Betty Nansen Teatret [se COVID-19-forbehold nederst]
 
Læser til læser
Læsefællesskabets "samtalepapir" vil indgå i en udstilling på biblioteket og vil blive delt med Betty Nansens publikum. Det skal støtte nye læsere og teatergængere i at tale om, perspektivere, forstå, udfolde Lagerlöfs fortælling. Endelig vil vi ud fra "samtalepapirets" indhold danne en kurateret bogsamling - et Kejserbibliotek - som vil blive stillet til rådighed for bibliotekets gæster.
 
- BETTY NANSEN Med Nicolei Faber som instruktør og Peter Plaugborg og Maria Rossing i hovedroller spiller Kejseren af Portugalien på Betty Nansen Teatret fra 9. april 2021 [se COVID-19-forbehold nederst] 
 
Tilmelding
Vil du være med?  Så skal du være klar til at læse eller genlæse "Kejseren af Portugalien". Desuden skal du afsætte afmålt tid til at løse små opgaver alene og udveksle dine resultater med andres i løbet af februar og marts måned. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage, men du skal være klar til at deltage aktivt i processen med at læse, diskutere og dele din læseoplevelse med andre deltagere. 

Tilmeld dig ved at skrive en email til Søren Langager Høgh, litteraturformidler Biblioteket Frederiksberg - soho06@frederiksberg.dk. Alle er velkomne - spørg endelig.

_____________________________________________________________

Praktisk

  • Ved forløbets start får du udleveret et "Kejser-kit" med udlånsroman, materialer og små udfordringer. Herefter vil du løbende blive kontaktet på email, telefon og evt. videolink.
  • Læsefællesskabet afvikles i løbet af februar, marts 2021 og afsluttes med teatertur i starten af april 2021 [se COVID-19-forbehold nederst]
  • Det er gratis at deltage
  • Der er 15 pladser i læsefællessakbet

_____________________________________________________________

Kejseren af Portugalien
Selma Lagerlöf hører til blandt verdenslitteraturens sværvægtere, når det gælder historiefortælling. Hun mestrer det episke overblik uden at tabe detaljens fylde. Hun har evnen til at spænde historiens kurver op og udviser et bevægende menneskekendskab. Blandt meget andet.

Hovedværket "Kejseren af Portugalien" (1914) handler om virkelighedens barske vilkår overfor fantasiens frirum - et frirum, der hos Lagerlöf viser sig fra sin mest djævelske side.

_____________________________________________________________

"Jan havde ventet at hun ville være den første der løb ned af landgangen, men der kom kun et par mandfolk. Da hun ikke viste sig derefter, prøvede Jan at finde hende på dampskibet. Men han kom ingen vegne i trængslen. Alligevel var han så sikker på at hun måtte være der, at da de begyndte at tage landgangen, råbte han til kaptajnen at han endelig ikke måtte lade båden afgå. Der var én til som skulle i land."

- VENTE Realiteterne braser ind i Jans forhåbninger, men Jan holder fast // Selma Lagerlöf: Kejseren af Portugalien (1914), side 97
________________________________________________________________

"Kejseren af Portugalien" er fortalt i en serie af små afsluttede episoder, hvor Lagerlöf udfolder den facetterede historie om daglejeren Jan fra Skrolycka i Svarsjö Sogn, Askedalene og hans elskede datter Klara Gulla. Jans ukuelige tro på, at verden er et godt sted, fører ham ud over virkelighedens rand, og romanen undersøger med stor præcision vanviddets placering mellem individet og fællesskabet, mellem kærligheden og fortabelsen.
 
 
 
_____________________________________________________________
 
 
- COVID-19  Forløbet har fokus på sikkerhed og tryghed for deltagerne. I udgangspunktet afvikles forløbet uden fysisk fremmøde og kontakt. Der tages forbehold for mulige restriktioner, aflysninger, udsættelser mv.
 
- FOTOS Portrætfoto af Selma Lagerlöf (1922) fra svensk wikipedia, foto fra forstilling venligst udlånt af Betty Nansen
 
Materialer