Nyt lydværk i lydbrøndene: Cityscaps

Af Anonym
08.06.21
Oplev et lydlandskab, der leder dig henover Solbjerg Plads og dens 32 højtalere på helt magisk vis.

Fakta

Lydkunstværket er skabt af elever i 3. G-musikklasse på NEXT Københavns Mediegymnasium i samarbejde med deres musiklærer Kristian Ladegaard og lydkunstner Ingeborg Okkels.

Oplevelsen

Lydlandskabet placerer sig inden for musikgenren ’lydkunst’, nærmere bestemt ’soundscape’ (lydlandskab – læs mere nederst), da det udnytter hele Solbjerg Plads’ store rum som en lydinstallation for at skabe et sammenhængende musikalsk lydlandskab og samtidig benytter sig af lyde optaget fra hverdagens lydlandskaber. Genren kaldes også ’soundcape composition’, da man komponerer et landskab af lyd.

Eleverne fra 3.G-musikkalssen på NEXT Købenavns Mediegymnasium har, sammen med lydkunstner Ingeborg Okkels og musiklærer Claus Jørgensen, komponeret et lydlandskab til pladsens lydbrønde, som udnytter pladsens dimensioner og giver forbipasserende oplevelsen af ”at gå tur” gennem et helt særligt lydlandskab, som blander naturlige lyde og hverdagslyde med musikalske og ambiente lyde.

Eleverne har opdelt pladsen i lydzoner og bestemt hvordan de vil komponere lyd og lydbevægelse i hver zone. Eneste krav er, at lydzonerne skal kunne fungere lydligt og musikalsk sammen, så man får en samlet lydlig og musikalsk oplevelse, når man går henover pladsen.

Skabelsen af lydværket

Eleverne ville med lydværket tage afsæt i deres eget liv i de lydlandskaber, de selv færdes i til hverdag. For at kunne indkredse mangfoldigheden af lydsteder optog de alle tre forskellige lydlandskaber de godt kunne lide, som fandtes der hvor de boede – fx lyden af et tog der suser ud af en tunnel i Hvidovre.

Dette var afsæt for en række øvelser, der skærpede elevernes fokus og evne til at lytte efter specifikke lyde, klange og stemninger. Gennem præsentationer for hinanden og diskussioner af de specifikke optagede lydlandskaber, bevægede de sig nærmere de lyde, deres hjemmeskabte lydlandskabets fundament skulle bygges på.

Næste skridt i tilblivelsen var at arbejde på, hvordan de udvalgte steder og dertilhørende lydoptagelser blev musikalske – med et beat, effekt eller ved fx at gentage dele af lydoptagelsen, så det bliver en pulserende rytme.

Sidste del af elevernes kunstneriske proces havde til formå at levendegøre lydværket i lydbrøndenes 32 højtalere. Hvordan kan man sætte de mange lydoptagelser og musikalske elementer sammen og placere det på pladsen, så det udnyttede pladsen 3000m2 store platform?

Lydbrøndene er placeret med 3-6 meters afstand over hele pladsen, hvilket netop giver mulighed for ikke bare at afspille lyd i lydbrøndene, men lade lyde bevæge sig henover pladsen, eller skabe en rute for dig over pladsen, som du kan bevæge dig igennem og få forskellige indtryk og oplevelser afhængig af, hvilken retning du går. Hvordan eleverne valgte at udnytte pladsens højtalere kan du se herunder, men endnu bedre er det at lytte til det og opleve det selv. 

Lydværkerne afspilles kl. ’00, ’15, ’30 & ’45 inden for de anførte timer:

Mandag - fredag: Kl. 19.

Lørdag: Kl. 12.

 

Et lydlandskab

Et lydlandskab er et ’soundcape – seeing the landscape with the ears’. Det er lydoplevelsen på et bestemt sted, fx hvordan der lyder på dit yndlingssted i byen, derhjemme, i naturen eller et andet sted – hvilke lyde det består, hvilken stemning det giver, hvad det fortæller om det sted, hvilke minder det vækker, hvad det betyder for dig...

’Soundscape composition’ er en kompositionsform, hvor man bygger et lydlandskab op fra bunden. Det kan imitere naturen eller bestå af abstrakte lydflader på grænsen til musik.

 

Læs mere om lydbrøndene her.

 

Projektet er støttet af Statens Kunstfond.