Indleveret slægtsforskningsmateriale 1991-2004

12.04.21
Efterkommere kan nu sætte krav om slægtsforskningsmateriale, der i årene 1991-2004 blev afleveret til Biblioteket Frederiksberg, enten af slægtsforskerne selv, deres slægtninge, pårørende, bobestyrere eller andre offentlige samlinger.

Følgende privatarkiver, indeholdende slægtsforskningsmateriale, der i årene 1991-2004 blev afleveret til Biblioteket Frederiksberg, enten af slægtsforskerne selv, deres slægtninge, pårørende, bobestyrere eller andre offentlige samlinger:

 • Sagfører Preben Krarup, Maribo, afleveret af Emilie Rasmussen, Viby Sj., 1994
 • Inger Kirsten Skou Rasmussen, København S, afleveret af advokat Ann-Lis Buchhorn, København K, 1991
 • Einar Holm Pagh, Vemmetofte, afleveret af Paul Harreschou, Hellerup, 1994
 • Martha Møller-Christensen, Roskilde, afleveret af Roskilde Lokalhistoriske Arkiv, 1995
 • Apoteker Carl-Johan Andersson, Hellerup, afleveret af Birthe Næss-Schmidt, Hørsholm, 1991
 • Revisor Tage Sølvbjerg, London, afleveret af Lise Sølvbjerg, Tibirke (sommeradresse), 2000
 • Hans Haukjær Andersen, Ågerup, afleveret af Roskilde Lokalhistoriske Arkiv, 2001
 • Knud Larsen, Valby, afleveret af Keld Brovad Larsen, 2004
 • Torben Kehlet, Kalvehave, 1997
 • Civilingeniør A. Kann-Rasmussen, Jægerspris, 1991
 • Arnold Thorvald Nielsen, Urbandale, Indiana, USA, 1989
 • Niels Høyvald, Lebanon, New Jersey, USA, 1999
 • Eigil Gottlieb, København K, ældre donation


Krav fra mulige efterkommere skal fremsættes over for bibliotekschef Tina Pihl senest 6 måneder - den 12. oktober 2021 - efter dette er blevet kundgjort på bibliotekets kommunikationsmaterialer. Materialet vil Herefter blive kasseret, da biblioteket ikke længere kan opbevare det.

Slægtskabet skal kunne dokumenteres. Tina Pihl kan kontaktes på mail tipi01@frederiksberg.dk og på telefon 28981849. Denne information gives også på bibliotekets facebookside og i bibliotekets nyhedsbrev.