Pas

På hovedbiblioteket kan du bestille almindelige voksen- og børnepas i hele bibliotekets åbningstid. Nu kan du også bestille tid, så du undgår ventetid.

Sådan gør du

Når du skal bestille pas, skal du møde personligt op, og du skal medbringe dit gamle pas. Bestil tid til pasbestilling her.

Har du ikke dit gamle pas, eller er det første gang du søger om pas, så skal du medbringe enten billedlegitimation såsom kørekort, eller anden form for gyldig legitimation som kan være følgende:

 • Original dåbs- eller navneattest, hvis du ikke har et pas i forvejen
 • Original dåbs- eller navneattest, hvis du søger om første pas til et barn
 • Sundhedskort, hvis dit personnummer ikke fremgår af attesten eller af din billedlegitimation, og du ikke har et pas i forvejen. Vær opmærksom på, at sundhedskortet ikke kan bruges alene, men skal medbringes sammen med dåbs-/navneattest og billedlegitimation

Alle nye pas skal indeholde fingeraftryk, så du får taget digitale fingeraftryk, når du bestiller et nyt pas. Dette gælder indtil videre ikke for børn under 12 år.

Børnepas

Der gælder særlige regler for bestilling af børnepas:

 • Hvis I skal bestille børnepas, skal barnet med
 • Hvis I har fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive en samtykkeerklæring. Dette gælder også, hvis I skal forny et børnepas
 • Hvis du har ene forældremyndighed, skal du medbringe dokumentation for det
 • Original dåbs- eller navneattest, hvis du søger om første pas til et barn

I kan printe samtykkeerklæringen her 

NB! Hvis I udfylder den fælles forældremyndighedsblanket elektronisk, kan der gå op til 24 timer, førend det registreres i passystemet. 

Du kan også finde reglerne for pasudstedelse på Frederiksberg Kommunes hjemmeside - klik her for at kommer videre.

Foto

Du kan selv medbringe et pasfoto, men du kan også få taget et pasfoto på Hovedbiblioteket. Det koster 90 kroner og er digitalt, dvs. at vi ikke udskriver papirkopier.

Vi tager ikke foto af børn under 2 år og anbefaler, at de bliver fotograferet hos en fotograf.

Hvis du selv medbringer foto, skal det leve op til politiets krav til pasfoto. Det er også muligt at uploade dit eget foto, hvis du udfylder et elektronisk ansøgningsskema forud for dit besøg.

Undtagelser

Vær opmærksom på, at vi ikke udsteder ekstrapas eller pas til dig, der netop har fået tilkendt statsborgerskab og skal have dit første danske pas. Hvis du har skal have udstedt et ekstrapas eller dit første danske pas, skal du derfor henvende i Borgerservice på Frederiksberg Rådhus.

Er du i øvrigt i tvivl, om vi kan lave et pas til dig, og hvad du skal medbringe som legitimation, er du velkommen til at ringe til os på 38 21 18 00 eller direkte til Borgerservice på Frederiksberg Rådhus på 38 21 21 21.

Leveringstider og priser

Leveringstiden på et almindeligt pas er 10-14 dage. Hvis du skal rejse med kortere varsel, kan vi evt. forlænge dit nuværende pas.

Priserne på pas (2016) inklusive gebyr for fingeraftryk er:

 • 0-11 år: 115 kr.
 • 12-17 år: 142 kr.
 • 18-64 år: 627 kr.
 • 65 år og derover: 377 kr

Vi tager kun imod dankort og kontanter.

Pasudstedelse på Biblioteket Frederiksberg er en del af Bibliotekets Borgerservice-tilbud, som du kan læse mere om her.