Hjælp til flygtninge

Hverdagsrådgivningen hver onsdag kl. 14-16 på Hovedbiblioteket.

Pga. den igangværende ombygning på hovedbiblioteket er Hverdagsrådgivning først tilbage onsdag den 2. februar 2022.

I Hverdagsrådgivning tilbyder vi, i samarbejde med Center for Integration, hjælp til nye flygtninge med borgerserviceopgaver og andre digitale udfordringer. Vi hjælper fx med at oversætte breve fra offentlige myndigheder, forklare borgerens handlemuligheder og hjælper på tværs af myndigheder til overblik over egen situation.

Der er mulighed for tolkning i arabisk, farsi, persisk og tigrinya.