Pas

BEMÆRK:

I bibliotekets lukkeperiode henviser vi til borgerservice på rådhuset for udstedelse af pas og NemID. I begge tilfælde skal der rettes telefonisk henvendelse til borgerservice på 3821 2121, før man møder op.