Pas

Du kan få lavet pas på hovedbiblioteket. Husk at bestil tid.

Gyldig legitimation

Når du skal bestille nyt pas, skal du medbringe gyldig legitimation:

 • Dit gamle pas.
 • Original dåbs- eller navneattest, hvis du ikke har et pas i forvejen eller har mistet dit pas.
 • Original dåbs- eller navneattest, hvis du søger om første pas til et barn.
 • Sundhedskort, hvis dit personnummer ikke fremgår af attesten eller af din billedlegitimation, og du ikke har et pas i forvejen eller har mistet dit pas. Vær opmærksom på, at sundhedskortet ikke kan bruges alene, men skal medbringes sammen med dåbs-/navneattest og billedlegitimation.

Alle nye pas skal indeholde fingeraftryk, så du får taget digitale fingeraftryk, når du bestiller et nyt pas. Dette gælder indtil videre ikke for børn under 12 år.

NB! Hvis du enten ikke har mulighed for at medbringe dit gamle pas, fordi det er mistet, eller hvis dit gamle pas er ødelagt, så fordobles prisen på det nye pas (gældende fra 1. februar 2021).

Børnepas

Der gælder særlige regler for bestilling af børnepas:

 • Hvis I skal bestille børnepas, skal barnet med
 • Hvis I har fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive en samtykkeerklæring. Dette gælder også, hvis I skal forny et børnepas
 • Hvis du har ene forældremyndighed, skal du medbringe dokumentation for det
 • Original dåbs- eller navneattest, hvis du søger om første pas til et barn
 • NB! Vi tager ikke billeder af børn under 2 år -  se krav til pasfoto nedenfor

I kan printe samtykkeerklæringen her 

NB! Hvis I udfylder den fælles forældremyndighedsblanket elektronisk, kan der gå op til 24 timer, førend det registreres i passystemet.

Du kan også finde reglerne for pasudstedelse på Frederiksberg Kommunes hjemmeside - læs mere om reglerne for pasudstedelse på Frederiksberg Kommunes hjemmeside 

Krav til pasfoto

Du kan selv medbringe et pasfoto, men du kan også få taget et pasfoto på Hovedbiblioteket. Det koster 115 kroner og er digitalt, dvs. at vi ikke udskriver papirkopier. 

 • Vi tager ikke pasfoto af børn under 2 år. Helt generelt anbefaler vi, at mindre børn bliver fotograferet hos en fotograf, da vi ikke kan garantere, at det er muligt at tage et vellignede foto af mindre børn på biblioteket, da det kræver, at de kan stå stille foran vores passtander længe nok til, at vi kan tage et foto, der lever op til politiets krav til pasfoto. 
 • Hvis du selv medbringer foto, skal det være et vellignende foto og leve op til politiets krav - du kan se politiets krav til pasfoto her

Undtagelser for udstedelse af pas på biblioteket

Vær opmærksom på, at vi ikke udsteder ekstrapas eller pas til dig, der netop har fået tilkendt statsborgerskab og skal have dit første danske pas. Hvis du har skal have udstedt et ekstrapas eller dit første danske pas, skal du derfor henvende i Borgerservice på Frederiksberg Rådhus.

Er du i øvrigt i tvivl, om vi kan lave et pas til dig, og hvad du skal medbringe som legitimation, er du velkommen til at ringe til os på 38 21 18 00 eller direkte til Borgerservice på Frederiksberg Rådhus på 38 21 21 21.

Leveringstider og priser

Leveringstiden på et almindeligt pas er 10-14 dage. Hvis du skal rejse med kortere varsel, kan vi evt. forlænge dit nuværende pas.

Priserne for et nyt pas pr. 1.2.21 inkl. gebyr for fingeraftryk: (der er NYE PRISER)

 • 0-11 år: 150 kr.
 • 12-17 år: 178 kr.
 • 18-64 år: 890 kr.
 • 65 år og derover: 378 kr
 • Foto: 115 kr. som skal lægges oveni prisen for passet

NB! Hvis du enten ikke har mulighed for at medbringe dit gamle pas, fordi det er mistet, eller hvis dit gamle pas er ødelagt, så fordobles prisen på det nye pas (gældende fra 1. februar 2021).

Vi tager imod betalingskort, kontanter og MobilePay.

Pasudstedelse på Biblioteket Frederiksberg er en del af Bibliotekets Borgerservice-tilbud.