Gebyrer og erstatninger

Når du afleverer eller fornyer for sent, skal du betale et gebyr. Så husk din afleveringsfrist, så du kan undgå gebyrer.

Sådan udregnes gebyrer

Når du afleverer eller fornyer for sent, skal du betale et gebyr. Lån med samme udlånsdato og afleveringsfrist udløser et gebyr pr. afleveringsfrist, hvis du afleverer eller fornyer det samlet men for sent, uanset antallet af lån. 

Gebyret skal betales uanset, om du har modtaget nogen form for påmindelse, hjemkaldelse eller regning. Hvis du afleverer eller fornyer dine lån til tiden, undgår du gebyrer. 

Gebyrer og erstatninger overgår til Frederiksberg Kommunes opkrævningsafdeling 

Biblioteksgebyrer og erstatninger overgår fra årsskriftet til Frederiksberg Kommunes centrale opkrævningsafdeling. I den forbindelse bliver procedurerne ensrettet, så der kommer til at gælde samme regler for rykkergebyrer, som i den øvrige del af kommunen. 

Hvis du har et mellemværende på biblioteket, kan det derfor være en fordel for dig at betale dit gebyr inden ændringen træder i kraft. Hvis du har fået en erstatning på en bog, skal du aflevere den.  

Gebyrtakster gældende pr. 1. januar 2021

VOKSNE                                                          

1-7 dage                                                20 kr.               
8-14 dage                                             63 kr.               
15-30 dage                                         106 kr.               
Over 30 dage                                     230 kr.              

Yderligere udgift ved
afhentning af bibliotekets bud      203 kr.                

BØRN                                                         

1-7 dage                                              10 kr.
8-14 dage                                            31 kr.
15-30 dage                                          53 kr.
Over 30 dage                                    115 kr.

Yderligere udgift ved
afhentning af bibliotekets bud     203 kr.          

Gebyrerne er fastsat af Frederiksberg Kommunes Kommunalbestyrelse.

Låneforbud

Skylder du 200 kr. eller derover i gebyr, kan du ikke længere låne på biblioteket. Låneforbuddet meddeles skriftligt med 7 dages varsel. Låneforbuddet ophæves, når du betaler hele gebyret, og materialerne enten afleveres eller erstattes.

Hvis du ikke betaler, vil gælden uden yderligere varsel blive overdraget til Frederiksberg Kommunes opkrævningskontor. Konsekvensen kan være yderligere omkostninger samt mulighed for oversendelse til Gældsstyrelsen for inddrivelse. Se også  Frederiksberg Biblioteks reglement.

Erstatninger

Materialer, der ikke er afleveret 30 dage efter afleveringsfristen, betragtes som bortkommet og skal erstattes. Biblioteket sender da en regning på erstatningsbeløbet inkl. gebyret på 230/115 kr. Erstatningsprisen for ødelagt og bortkommet materiale fastsættes af biblioteket til den pris, det koster os at anskaffe materialet igen. Vi lægger et gebyr på 55 kr. oveni til klargøring af materialet. Priserne hentes automatisk af bibliotekssystemet med få undtagelser, hvor det ikke er muligt at finde den korrekte genanskaffelsespris. I stedet indsættes en midlertidig pris på 1234,56 kr.* Hvis du modtager en regning med netop den pris, og ikke kan aflevere lånet og skal erstatte det, skal du derfor kontakte os først, så vi kan indhente den korrekte pris. 

Hvis materialet dukker op inden for 1 år efter, at du har erstattet det, og det er i god stand, kan du få erstatningsprisen tilbagebetalt. 

*Dette gælder kun de regninger, der genereres automatisk 30 dage efter afleveringsfristen.  

Særligt dyre materialer

Dvd'er, cd'er og visse videoer er licensbelagte, og derfor køber bibliotekerne dem til en helt anden pris end den, du selv køber dem til. Det gør dem væsentligt dyrere at erstatte end et privatindkøbt eksemplar. Du skal betale 605 kr., hvis du mister eller beskadiger en film. Computerspil og konsolspil koster 755 kr. i erstatning. 

Genanskaffelsespriserne på it-udstyr er som følger:

  • Bærbar computer: 4.700 kr.
  • Ipad: 4.545 kr.
  • Bærbar scanner: 899 kr.
  • Strømforsyning: 275 kr.
  • Høretelefoner: 99 kr.
  • Mus: 50 kr.

Betal online eller på biblioteket

Du kan betale dit mellemværende på forskellige måder:

  • Online ved at logge ind på www.fkb.dk og vælge "Mine regninger" - Vi tager imod betalingskort og MobilePay. 
  • I appen Biblioteket, som du finder i Google Play eller Appstore - Her kan du betale med Mobile Pay.
  • På Hovedbiblioteket, hvor vi tager imod kontant betaling, betalingskort og MobilePay. Er dit mellemværende overgået til opkrævningsafdelingen, kan du dog ikke betale på Hovedbiblioteket.   

Fra januar 2023 overgår opkrævningen af biblioteksregninger til Frederiksberg Kommunes centrale opkrævningsafdeling. I den forbindelse kommer der til at gælde de samme regler for rykkergebyrer som i den øvrige del af kommunen. Hvis du har gebyrer og/eller erstatninger til biblioteket, er det derfor en fordel for dig at betale dit udestående i løbet af 2022.

Hvis du har spørgsmål til betalingen, er du velkommen til at kontakte os:

Hvis du gerne vil have, at vi ringer dig op, vil vi bede dig indtaste dit telefonnummer.

BEMÆRK!: Indsæt aldrig CPR-nummer eller følsomme oplysninger i formularen. Læs mere om behandlingen af persondata i vores privatlivspolitik.