Lixtal og lettal

Når man lige har lært at læse, er det vigtigt at få en masse gode læseoplevelser. Men hvordan finder du ud af, hvilke begynderbøger, der passer bedst til dit barn?

Et godt tip er at se på bøgernes lix- og lettal. Her kan du nemt og hurtigt få en idé om, hvor svær en bog er.

Lix- og lettallet er to forskellige måder at udregne, hvor let en tekst er at læse. Nogle begynderbøger bruger det ene system, og nogle bruger det andet. Derfor kan det være godt at kende lidt til begge dele.

Du finder typisk lix- og lettallet på første eller sidste side i begynderbøgerne.

Lixtal

Lixtallet (læsbarhedsindekset) siger noget om, hvor læsbar en tekst er udfra:

antallet af ord
antallet af sætninger
antallet af lange ord
Lange sætninger, mange ord og lange ord (over 6 bogstaver) giver et højt lixtal og omvendt.

1.-3. klasse: lix 3-19
4.-6. klasse: lix 19-25
 

Lettal

Lettallet (læseegnethedstallet) siger noget om, hvor læseegnet en tekst er udfra:

antal ord i bogen
antal lange ord
antal ord i den længste sætning
syntaktiske træk i teksten
antal sider i bogen
billederne
Lettallet har 16 forskellige niveauer (lettal 5-20) og er især velegnet til at inddele de allerletteste bøger.

Fra midten af 2. klasse bruger man lixtallet, når man angiver en bogs niveau.

Kilde: Dansklærerforeningen 2/2002 - "Lixtal, let-tal, RR-tal eller hvad?"