Højtlæsning og dialogisk læsning

Højtlæsning er en hyggelig aktivitet, og med ganske få ændringer kan du som pædagog eller dagplejer bruge læsestunden til at styrke børnenes ordforråd, sprogforståelse og koncentrationsevne. Metoden kaldes dialogisk læsning, og udover at stimulere barnets sprog, åbner det op for gode samtaler og sjove aktiviteter om det, I har læst. Det er et relativt nemt redskab og handler ikke om hvilke bøger, I læser – men om at være nysgerrige på det, I læser om, og at I taler sammen om det.

Før læsningen

 • Læs gerne bogen selv, før du læser den med børnene
 • Udvælg ord, begreber eller temaer, bogen lægger op til, og som du vil fokusere på i samtalen med børnene. Med de ældre børn kan det også være ordsprog eller vendinger
 • Det kan være en fordel at sætte børnene sammen i grupper, hvor børnene har samme alder og interesser. Det optimale antal er 3-8 børn
 • Tal med børnene om: bogens forside og bagside, titlen, forfatteren og illustratoren. Hvis I har læst bogen før, kan I tale om, hvad hovedpersonen hedder eller hvornår I sidst læste den. På den måde ledes børnene ind på, hvad bogen handler om og den aktivitet, I nu skal lave sammen

Mens I læser

 • Læs eventuelt bogen igennem første gang uden for mange afbrydelser
 • Når I læser bogen anden gang, gælder det om at være nysgerrige sammen og om at inddrage børnene i læsningen:
  • Spørg ind til de ord, du udså, før I begyndte at læse: Hvad betyder ordet? Har ordet flere betydninger? Kan I finde andre ord, som betyder det samme, det modsatte eller som lyder på samme måde? Med de ældste børn kan I snakke om vendinger og ordsprog, som ordet indgår i
  • Stop op inden spændende steder: Det kan være før I bladrer eller hvis historien lægger op til et vendepunkt eller en dramatisk situation. Snak om, hvad I tror, der sker nu.
  • Gå på opdagelse i illustrationerne: Bliver I klogere på historien her? Kan I identificere karaktererne? Generelt er det vigtigt, at du lytter til børnene, er åben for deres indspil og følger op på deres spørgsmål, svar eller kommentarer.

Efter læsningen

 • Når I har læst bogen færdig (eller før I genlæser den), kan du bede børnene genfortælle dele af handlingen
 • Du kan også stille spørgsmål som: Var der noget, du kunne lide ved bogen? Var der noget, du ikke kunne lide ved bogen? Var der noget, der mindede dig om en anden bog, vi har læst eller en film, vi har set?

Forslag til aktiviteter og dialog om temaer, ord eller spørgsmål, som bogen lægger op til:

 • Gå på jagt i illustrationerne: Er der nogle figurer, som optræder flere gange i bogen? Tæl dem sammen. Fortæller illustrationerne noget om karakterernes følelser? Er de sure, glade, kede af det, keder de sig? Snak om følelserne og om episoder, hvor børnene har haft det på samme måde.  
 • Svære ord: Prøv at tegne ordet eller udfør den aktivitet, som ordet betyder
 • Andre aktiviteter: Det kunne være at bygge, tegne, bage, skrive et brev eller smage. Det kan også være, at et af de ord, I har snakket meget om, indgår i en sang eller en sangleg, som I sammen kan lave

Når I på helt andre tidspunkter laver aktiviteter, som relaterer sig til det, I har læst, kan du også referere til bogen og det, I talte om i forbindelse med bogen. Jo flere gange barnet hører ordene, jo større sandsynlighed er der for, at barnet husker ordene og begynder selv at bruge dem.


Hvis I som institution gerne vil fokusere mere på sprogstimulering kan I deltage i Sprogsporet, som er bibliotekernes fælles indsats i forhold til at styrke sprogstimulering og læsefærdigheder hos de 0-7 årige. Du kan læse mere om Sprogsporet her.


Generelle forslag og tips til højtlæsning:

 • Tag udgangspunkt i børnenes interesser, når du vælger bøger. Du kan finde inspiration på vores hjemmeside her eller bede om hjælp på biblioteket
 • Indret jer, så I sidder et rart og roligt sted, når I skal læse højt. Gør det til en hyggelig aktivitet.
 • Hav gerne god tid og brug en langsom og varm stemmeføring - men brug også gerne din stemme til at give lidt liv til karaktererne. Husk at holde pauser og hold øje med, om barnet kan følge med i historien. Du kan også følge teksten med fingeren, så børnene får en forståelse af læseretning og kan følge med i, hvor langt I er på siden
 • Generelt er det godt at læse den samme bog mange gange - børn kan godt lide gentagelse og at lege med at "læse" selv

God læselyst!

Materialer