Sprogsporet

Sprogsporet er bibliotekernes fælles indsats med at styrke børns sprog, læsefærdigheder og læselyst i samarbejdet med forældre og dagtilbud. På hjemmesiden finder du bl.a. gode og simple videoer, som beskriver barnets sproglige udvikling fra 0 til 7 år samt idéer til aktiviteter, I kan lave i institutionen.

Biblioteket Frederiksberg er en del af Sprogsporet og derfor kan vi tilbyde jer inspiration og materialer til læseaktiviteter for de 1-3-årige i vuggestuen og de 3-6-årige i børnehaven. Læs mere på Sprogsporet eller kontakt børnekulturformidler Lærke Skjærlund for at høre mere.