Lektørudtalelse

Forfatter: Thomas Ry Andersen

Kort om bogen

Gennemresearchet og unikt værk om mødet mellem dansk og islandsk kultur i 1900-tallet. Til interesserede i forholdet mellem Island og Danmark

Beskrivelse

Værkets ni bidrag stiller skarpt på det danske nationale mindretal på Island i perioden 1900-1970. Dansk kulturs indflydelse på Island studeres, og der redegøres for det danske sprogs stilling i skolesystemet og i samfundet. Bogen er udbyttet af et forskningsprojekt, som en gruppe danske og islandske fagfolk har arbejdet på siden 2008. Projektet bygger på en omfattende undersøgelse af kilder på Island og i Danmark, bl.a. brevarkiver, memoirer, avis- og tidsskriftsartikler, lærebøger og arkiver hos firmaer, foreninger, diplomatiske repræsentationer og en række interviews med danskere eller personer af dansk herkomst, som er eller har været bosat på Island. Værket forkaster således den nationalistiske historieopfattelse, der fortolker den nationale historie som et underkuet folks kamp for politisk frihed imod en udenlandsk magt

Vurdering

Et vægtigt, velformidlet og letlæst værk, der bygger på et imponerende kildemateriale

Andre bøger om samme emne

I antologien Rejse gennem Islands historie beskriver danske og islandske historikere forskellige aspekter af forholdet mellem Island og Danmark i et kulturhistorisk perspektiv. Nærværende værk adskiller sig ved at fokusere på de danskere, der var bosat på Island og udfylder derved et hul i forskningen