Michael Bach

Michael
Bach

Bibliotekar
Bibliotek:
Afdeling:
Telefon:
3821 1827

Jeg hedder Michael Bach og jeg er bibliotekar i voksenafdelingen på Frederiksberg Hovedbibliotek. Jeg har været ansat her siden 1995, så jeg kender efterhånden de fleste af husets kroge. De fleste dage i ugen kan man møde mig i voksenafdelingen, hvor jeg hjælper og vejleder lånerne.

På de bageste linjer har jeg ansvaret for faggrupperne 39 og 40-49. Det er folkeminder og geografi. Desuden passer jeg bibliotekets særsamlinger, og dem er der rigtig mange af: Genealogisk Samling (slægtsbøger), Dansk Samling (vores smukke, gamle bøger), Kildeskriftsamlingen (håndbøger) og tidsskrifterne. En gang imellem aflægger jeg også besøg i Rådhusbiblioteket og Bakkehusmuseet, fordi Frederiksberg Bibliotek også varetager disse bibliotekssamlinger.

Jeg er meget historisk interesseret, og læser mange bøger om danmarkshistorien og biografier om danske politikere. Jeg er særligt interesseret i dansk historie i 1800-tallet og har en særlig forkærlighed for de slesvigske krige (Treårskrigen og 1864). I fritiden sysler jeg en del med personalhistoriske og lokalhistoriske emner. Jeg er bestyrelsesmedlem i Frederiksberg lokalhistoriske forening - Historisk-topografisk Selskab for Frederiksberg - og har redigeret "Frederiksberg gennem tiderne" siden 1997. En gang imellem har jeg også selv skrevet et par bøger og en god håndfuld artikler.

Mit liv er fuld af bøger, men engang imellem slapper jeg af i min have ude på landet, hvor der er højt til himlen og masser af frisk luft. Og i mine ferier rejser jeg gerne rundt i vores nabolande, men har også besøgt USA og Canada.