Husorden for Biblioteket Frederiksberg

Alle er velkomne på Biblioteket Frederiksberg, men vi har en husorden til gavn for alle.
  • Ophold på biblioteket må ikke være til gene for andre. Vis hensyn og ryd op efter dig.
  • Brug af biblioteket sker på eget ansvar. 
  • Det er ikke tilladt at ryge herunder også E-cigaretter, sove eller være påvirket af alkohol og andre rusmidler. 
  • Kæledyr må ikke medbringes.
  • Søgepc’ er må kun bruges til søgning i biblioteksbaser. Internet-pc’er og det trådløse netværk skal benyttes i overensstemmelse med bibliotekets almene formål: oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Søgning i ulovligt materiale, eksponering af pornografiske eller meget voldelige billeder falder uden for bibliotekets formål. 
  • Personalet er bemyndiget til at bortvise og/eller give karantæne til en bruger ved trusler og voldelig adfærd, groft sprogbrug og når ordensreglerne ikke overholdes. 
  • Politiet tilkaldes om nødvendigt med henblik på sikring af den offentlige orden, beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed. Hærværk og tyveri meldes altid til politiet og medfører krav om erstatning.

Her kan du læse mere om regler for brug af biblioteket