Sæt dine reserveringer på pause

Hvis du skal på ferie, kan du sætte reserveringer af bøger, cd'er, film mv. fra Biblioteket Frederiksberg på pause, så du ikke går glip af en resevering. Du ryger ikke ud af køen, men blive stående i køen, indtil du er tilbage og kan hente dine reserveringer.

Sådan gør du: 

  • Log ind med CPR/lånernummer og pinkode på din konto
  • Vælg fanen 'Rediger brugerprofil'
  • Udfyld felterne til- og fra-dato under 'Reserveringer på pause'
  • Gem

Husk at indsætte reserveringspausen FØR dine reserveringer er klar til afhentning.

Undtagelsen: fjernlån

Hvis du skal på ferie, skal du være opmærksom på, at reserveringspausen ikke slår igennem på fjernlån, dvs. materialer vi bestiller hjem til dig fra andre biblioteker. I vores nye bibliotekssystem får vi nemlig ikke automatisk besked om, at låner er fraværende, når vi gør fjernlånene klar til afhentning, og derfor kan du opleve at få en reserveringsmeddelse om afhentning af et fjernlån, selvom du er fraværende. Hvis det skulle ske, er du velkommen til at maile os, så vi kan tage fjernlånet fra til senere afhentning, dog max.1 måned. Du kan skrive til fjesvar@frederiksberg.dk

Du kan læse mere om fjernlån på denne side.