Læs dialogisk med dit barn

Højtlæsning er hyggeligt og med ganske få ændringer kan du bruge læsestunden til at styrke dit barns ordforråd og sprogforståelse.

Få mere ud af højtlæsningen

Højtlæsning er hyggeligt, men er du klar over, at du, med ganske få ændringer, kan bruge højtlæsningen til at styrke dit barns ordforråd og sprogforståelse? Det kaldes dialogisk læsning og er et greb du relativt nemt kan kaste dig over næste gang du læser højt for dit barn.

Kom godt i gang

Her kommer en ganske kort introduktion til hvordan du kommer i gang med dialogisk læsning og forslag til bøger, der er særligt egnede. I en perfekt verden kommer du rundt om alle punkterne, men mindre kan også gøre det. Det vigtigste er, at bruge bogen som afsæt for en samtale mellem barn og voksen om bogens temaer og begreber.

1. Spørg efter gode bøger på børnebiblioteket.

2. Start med at læse bogen selv. Vælg 3-5 ord ud, som du vil fokusere på. 

3. Læs bogen højt for barnet, uden for mange afbrydelser fra barnet

4. Læs bogen højt igen og giv plads til barnets spørgsmål og kommentarer

5. Læs bogen igen og snak med barnet om de ord du har valgt ud. Har du f.eks. valgt ordet "sur", så snak med barnet om at være sur, at være glad, at citroner er sure osv. Sørg for at komme rundt om ordet. Snak om ordets synomymer (gal, vred), antonymer (glad, lykkelig) og homonymer (sur kan både være en følelse og en smag) Til de ældste børn kan I også snakke om ordsprog og vendinger hvor ordet indgår.

6. Hav gerne en fysisk leg/sangleg med. Eksempelvis: "Sur, sur, sur, lille bi omkring"

Materialer