Kontaktoplysninger

Her finder du forskellige kontaktoplysninger, herunder EAN, CVR og bankoplysninger

Postadresse

Al generel post sendes til:

Hovedbiblioteket
Falkoner Plads 3
2000 Frederiksberg

Varemodtagelse

Solbjergvej 25 (ned af rampen)

Mandag til fredag 8.00-15.00

Telefon

Telefontid mandag - fredag kl. 10 - 16.

Tlf. 38 21 18 00

E-mail

biblioteket@frederiksberg.dk

CVR-nr.

CVR: 11259979
P-nr.: 1003258253

EAN

EAN-lokationsnummer: 5798009171894

Bankoplysninger

Registreringsnummer: 1551
Kontonummer: 5520320