Ledige stillinger

Her slår vi løbende ledige stillinger op.

Vikariat til borgerbetjening og projekter på Biblioteket Frederiksberg

Biblioteket Frederiksberg søger en barselsvikar fra 1.5.2021 eller snarest derefter – indtil videre frem til foråret 2022. Arbejdstid 31 timer ugentlig.

Som en del af den daglige drift på hovedbiblioteket vil du indgå i betjeningen af borgerne i Forhallen, som er infopunkt og borgernes første møde med biblioteket. Opgaverne spænder fra intro og guidning af borgerne, indmeldelser, henvendelser vedr. gebyrer, salg af billetter samt forskellige borgerservicerelaterede opgaver som pas og NemID. Biblioteket vægter god service og har fokus på godt værtskab i forhold til borgerne.

Du skal desuden indgå i forskellige projekter, herunder deltage i bibliotekets opsøgende enhed i de boligsociale områder, hvor der er fokus på at understøtte digitalt svage borgere i forskellige digitale selvbetjeningsløsninger. 

Du finder hele stillingsannoncen og den elektroniske ansøgning her. 
Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte sektionschef Vibeke Munch Kofoed på 28 98 18 69 eller koordinator Henrik Røgeskov vedr. arbejdsopgaverne på 28 98 18 71.

Ansøgningsfrist er 19.april kl. 9.