Fagbidder

Adgang
Fri adgang
Fagbidder er Biblioteket Frederiksbergs podcast om faglitteratur, som giver dig et hurtigt indblik i en ny og aktuel fagbog.

Her får du på under 15 minutter en fyldig introduktion til en ny og aktuel fagbog, der enten lige er udkommet eller snart skal det.