Dansk Jødisk museum

Dansk Jødisk Museum

01.07.17
I et hjørne af Det Kongelige Bibliotek, med indgang fra Bibliotekshaven, ligger Dansk Jødisk Museum, et lille museum som - sin størrelse til trods - formår at fortælle det jødiske samfunds historie i Danmark fra 1600-tallet og frem.

 

 

Oplevet og fortalt af Ivar Benjamin Horte.

Lige fra de første jøder fik særlig tilladelse fra kongen til at bosætte sig i landet i den første halvdel af 1600-tallet og frem til nutiden. 

Jødernes dagligdag 

Museets fokus er ikke på de mange tragedier, det jødiske folk har oplevet gennem tiden, men i langt højere grad lagt på, hvordan forskellige tiders jødiske immigranter har integreret sig i det danske samfund og tilpasset deres kultur til deres nye hjemland. Blandt andet hvordan det var for jøderne at leve med de mange begrænsninger, der blev lagt på praktiseringen af deres religion frem til vedtagelsen af den første grundlov i midten af 1800-tallet, hvor Danmark indførte religionsfrihed. 

Museets udstillinger består især af dagligdags genstande fra jødiske hjem, som illustrerer kultur og religion i samtidens hverdag, mens en anden del af museet er helliget praktiseringen af religion, med toraer og de forskellige remedier som benyttes i synagogerne. 

Det jødiske kvarter

Måske især af interesse for folk, der bor i København eller på Frederiksberg, er det at læse, hvordan jøderne påvirkede byens urbane udvikling, og hvordan Jiddisch var dagligdagssprog i området omkring Borgergade og Adelgade.

Historien har skabt arkitekturen

Selvom forskellige tiders jødeforfølgelser ikke er museets primære fokus, er flugten til Sverige i 1943 dog essentiel for Dansk Jødisk Museum. Arkitekten Daniel Libeskind har designet museumsrummene, som er indrettet til at give et indtryk af bunden af de både, som i ly af mørket sejlede jøder til Sverige. Alle gulve og vægge er designet til at give de besøgende en fysisk fornemmelse af, hvordan det har været at ligge skjult i et rum, hvor alle flader gik i forskellige retninger, og hvor det har været meget svært at orientere sig. Den effekt meget vellykket og overbevisende og giver samtidig en unik oplevelse i sig selv. 

Materialer