Der er blevet læst og delt på biblioteket i 2023 (Foto: Picryl, public domain, 'Instituto Moreira Salles')

Årets bøger på biblioteket 2023

13.12.23
Se et udpluk af de titler, biblioteket har haft kikkerten rettet mod i 2023.

2023 har budt på en række møder om gode bøger på biblioteket. Nok læser vi bedst alene med ro og koncentration omkring læsningen, men det læste kommer først rigtigt til sin ret, når vi fortæller om det, deler og lader dét jeg har læst mødes med dét du har læst.  

Biblioteket har lagt rum til en række møder mellem bøger og læsere i årets løb, og heldigvis er læsere ligeså forskellige som bøgerne er mange. På biblioteket forklarer, udpeger, udfordrer læsere hinanden; er uenige og møder andre måder at læse teksten på. Igennem fællesskab, kundskab og udveksling når den sociale læsning ud i hjørner, som ingen sololæser kan nå alene.  

Her følger et udpluk af årets bedste bøger, som du har har haft mulighed for møde i levende live på biblioteket i 2023 sammen med litterat og vært Søren Langager Høgh.

 

1. Charles Dickens: Store Forventninger (1861) oversættelse Niels Brunse (1999)

I det sene efterår bød biblioteket i samarbejde med Dickens Selskabet på en treleddet læsekreds om Charles Dickens mesterværk Store forventninger. Pumblechook kaldte vi læsekredsen, efter én af persongalleriets mindre flatterende typer, som til gengæld har fået det flotteste navn. 15 kompetente frederiksberglæsere mødtes tre aftner, hver med fokus på bogens tre afdelinger. Og sikke en bog med fylde, humor, sentimentalitet, gru og mesterligt fast greb om det store plot og de små krumninger i sætningen. Straffefangen i bunden af den moderne verdens sociale arkitektur konfronteres med herskabet og dommerne i toppen, og hele den samfundslagkage, der kommer til syne, skælver i umenneskelighed og ikke mindst uretfærdighed. Det hele er belyst med lige dele kynisme. indignation og stor kærlighed. Det hele blev vendt og udvekslet og sågar udtrykt i Dickens fan-fiction.

 

2. Lucinda Hawksley: Dickens and Christmas (2017)

I foråret havde biblioteket fornemt besøg af Charles Dickens' tip-tip-tip-oldebarn Lucinda Hawksley, der fortalte om Dickens liv og værk og hans betydning for nutidens engelske litteratur. Efter scenesamtalen med Hawksley var det talstærke publikum sammen med Hawksley om at udpege temaer, stemninger, stillejer og ikke mindst bøger, der på den ene eler anden måde henviser til Dickens. Resultaterne er blevet til et Dickens-inspirationsbord, hvor et udvalg af de bøger, der blev fremhævet, er samlet. Hawksley har skrevet flere bøger om Charles Dickens, bl.a. Dickens and Christmas, der udfolder Dickens opfindelse af meget af dét, vi i dag forbinder med jul. Det er simpelthen ham der har fundet på det. Det gjorde han i klassikeren A Chritmas Carrol, Et juleeventyr, men også i en række andre jule-spøgelses-historier.  

 

3. Yahya Hassan: YAHYA HASSAN (2013)

Alt var ikke Dickens i 2023. I den forfærdende anledning af krigen i Palæstina var Yahya Hassans kulsorte digtbog YAHYA HASSAN på programmet til én af bibliotekets ugentlige højtlæsninger i november. Digtene, hvoraf flere refererer direkte til Gaza og Palæstina med overblændinger mellem krigen og volden hjemme hos barnet Yahya, er slagkraftige og udleverende, ækle og aggressive, men de rummer også en stor nænsomhed for sproget, sprogets tone og alle de registre, der kan spilles på. Kredsen af deltagere var særligt optaget af det forvrængede sprog (grill-dansk, tarzan-sprog), der fylder bogens sidste del med grammatisk gebrokne men i sammenhængen helt præcise og også  helt desperate sprogtone, hvor en fremmed og måske arabisk understrøm tydeligt titter frem og forstærker udtrykket.

 

4.  Helle Helle: Hafni fortæller (2023)

Et højdepunkt for efterårets såkaldte Litterære frokostpauser var Helle Helles seneste smørrebrøds- og hotelroman. Teksten er skør og vild, tragisk og sjov, millimeterpræcis og helt, helt stillestående. Deltagerne fik sammen med bibliotekets vært snuset lidt til alt det bogen kan, stirret på madbskrivelser uden ende og et godt fif om hvidløg i øret.

 

5. Ngugi wa Thiong'o: Drømme i krigens tid, oversættelse Ellen Boen (2015)

I det første bind af sin erindringstrilogi fortæller Ngugi wa Thiong'o om sin opvækst i 1950'ernes Kenya, hvor den britiske kolonimagt har sluppet sit tag og noget andet skal tage over: Krig. Bogen viser kolonialmagtens ødelæggende kraft bl.a. i form af foragt, sult og undertrykkelse, men også at den vestlige verdens kolonisering af østafrika bragte skrift- og læsekultur med sig. Det sidste - navnligt i form af Det Gamle Testamente og, jo, Charles Dickens - tændte en ild i den lille Ngugi og var med til at træne og forme den mesterlige fortæller, som i dag hyldes i den kulturkreds, som engang forsøgte at udradere hans baggrund. Sådan noget har det med at give bagslag. Bogen var på programmet til en tilbagevendende præsentation af inspiratorieborde på Medborgercenteret Nordens Plads i sensommeren, hvor deltagerne bl.a. reflekterede over skolegang i Danmark i 1950'erne, og hvor stor forskellen herfra og til beretningerne fra Kenya er, når det kommer til stykket?

 

6. Percy Bysshe Shelley: Den følsomme blomst, oversættelse Sophus Claussen (1906)

Bibliotekets naboer på plejecenteret Benedikte besøger jævnligt Frederiksbergværelset til kaffe, kage og højtlæsning. Ved én af disse sessioner blev der læst højt fra den engelske prima-romantiker Percy Bysshe Shelleys digtkreds A Sensitive Plant (1820), oversat af Sophus Claussen (1906). De smukke, rimede og voldsomt indlevede linjer og planter, blomster og rindende vandløb lagde en blid og rolig stemning omkring deltagerne, hvis reaktioner særligt var rettet mod blomsterbeskrivelserne og naturelementernes sammenblanding.

 

7. Lutz Seiler: Stern 111, oversættelse Paul Klitnæs (2022)

Bibliotekets tyske læsegruppe, der hver måned mødes om en nyere tysksproget bog i dansk oversættelse, mødtes tilbage i februar om mammutromanen Stern 111. Bogen er en vidt udfoldet fortælling om tomrummet efter murens fald i DDR, og hvordan en familie reagerer på det. De bøger, som læsekredsens storlæsende medlemmer udvælger, låner og læser på biblioteket, finder efterfølgende vej til et inspiratoriebord, hvor du kan finde og låne dem. Jawohl! Ein schönes Buch lesen.

 

8. Shëkufe Heiberg: Nødder (2022)

Forfatter og forlægger og aktivist i én og samme person, Shekufë Heiberg, besøgte biblioteket i foråret, hvor hun fortalte om Iransk lyrik, om oprøret i Iran og kvindernes rolle i det. Hun fortalte om, hvordan slogans (f.eks. Women. Life. Freedom.) var en bærende del af opstanden, og at hun opfattede det som en poetisk genre. Hendes egen bog Nødder (2022) har biblioteket på forskellige måder fremhævet henover året, og den får pludselig en hel anden klangbund, når man tænker kvindernes månelandingen, som bogen fortæller historien om, ind i den kontekst. Bogen er på alle leder en usædvanlig frembringelse i sin fantasi, frihed og sit gåpåmod.

 

9. Nanna Storr Hansen: Bøgetid (2022)

Et udvalg af tekster fra Nanna Storr Hansens digtsamling Bøgetid, var under læsebrillen til et ar bibliotekets barsels-arrangementer, Barsel og bøger hedder det. Når man er sammen om tekster, der så rent og klart rammer en identifikation, opstår der en helt særlig genklangs-læsning, hvor grænserne mellem læser og bog på en måde overskrides. Hvis film skal ses i biografen, så skal amme-digte læses for ammende. På biblioteket. 

 

10. Homers Iliade (800 f.Kr.) oversættelse Otto Steen Due (1999)

Henover vinteren og foråret sidste år mødtes en 15 dedikerede læsere på biblioteket for at udfolde Homers krigsepos Iliaden. Det store og umiddelbart afskrækkende tekstmassiv om afstumpet vold, blev gjort mindre uindtageligt via en fælles forpligtigelse på at nærlæse, dele, forstå - og være uenig. Krigen i Ukraine blev et genkommende tema og perspektiv sammen med den franske filosof Simone Weils modlæsning af heltenes Iliaden. Gruppen besøgte undervejs Betty Nansen Teatret, Thorvaldsens Museum og Den Kgl. Afstøbningssamling og til slut restaurant Kreta på Nørrebros Runddel. Læsekredsens fælles arbejde udmøntede sig også i et særligt inspirationsbord med udgangspunkt i deltagernes anbefalinger og iagttagelser fra Iliade-læsningen. Biblioteket er i gang med at redigere en lille film om processen og deltagernes bidrag.

 

11. Kristian Bang Foss: Manden der bar solen (2023)

Man kan på flere måder læse Kristian Bang Foss overrumplende bronzealder-mastodont-roman som et nordisk svar på Iliaden. I hvert fald foregår bogen også i meget gamle dage og cirkler om vold som løsning på konflikter. Bogen var på tallerkenen til en af vinterens Litterære frokostpauser, hvor både de smukke, de komiske, de groteske og de splatter-klamme scener blev udvekslet mellem deltagerne. Desværre gør den tykke plastfolie, som bibliotekets udlånseksemplarer er svøbt i, at coverets titel, skrevet med fede bronze-metallic-farvede bogstaver, slet ikke glimter. I den verden, bogen beskriver, ville det betyde øjeblikkelig undergang.

Vil du i kontakt? Skriv til litterat på Biblioteket Frederiksberg Søren Langager Høgh (soho06@frrederiksberg.dk)