Lektørudtalelse

Forfatter: Bjarni Åkesson Filholm

En digtsamling inddelt i tre dele, hvoraf de to første er unavngivne og den tredie hedder "Jylland." Det gælder for denne samlings digte, at de er personlige og rent forståelsesmæssigt til at have med at gøre, især når man har læst de få forklarende noter til lyrikken bagest i bogen. 1. del indeholder digte med forskellige temaer; f.eks. et hyldestdigt til afdøde Dan Turèll og ligeledes i titeldigtet "Opskriften på blæk" en lovprisning af opfindelsen af blækket. Denne mørke eleksir har fragtet mangen historie gennem årene og frelst mangt og meget fra glemslen (i digtet her er det Egil Skallagrimsson). 2. del er digte med et bevidst og tydeligt norrønt islæt, hvis temaer er det nordatlantiske område og her specielt Island i fortid og nutid. 3. del handler som overskriften antyder om Jylland og digterens kærlighed til den landsdel, som har: "...snot rendede fra næsen,.." Her finder man også digte om Hærvejen, Hærulf og barndomsminder. Bogen er vellykket illustreret af Flemming Born med tegninger tydeligvis inspireret af runer og norrøn billedkunst. Forfatteren har tidligere bl. a. udgivet flere digtsamlinger. f.eks. den udmærkede Aalborgdage 1992