Digitale tilbud er elektroniske opslagsværker, aviser og tidsskrifter, e-bøger samt andre netmedier hvor du kan søge efter alverdens emner.

Det betyder, at du kan anvende dem alle steder blot du har internet-adgang. Det kræver blot, at du er bosat i kommunen og er indmeldt som låner på Biblioteket Frederiksberg.