Om Medborgercentret

På Medborgercentret arbejder vi for at give alle mulighed for at involvere sig i eget og andres liv – det er det, vi kalder medborgerskab

Vi ønsker at understøtte dig og alle andre i at kunne være medskabere af det, som er velfærd for netop dig og dem.

Det gør vi ved at understøtte det frivillige og mangfoldige fritids- og foreningsliv på flere måder: 

  • Vi er en lokal indgang til kulturlivet og byder på selvbetjent biblioteksfunktion, foredrag, koncerter og andre kulturelle tilbud.
  • Vi stiller gratis lokaler og rammer til rådighed for borgerdrevne og frivillighedsbaserede aktiviteter
  • Vi understøtter borgere og frivillige i deres arbejde med at skabe aktiviteter, arrangementer, fællesskaber og netværk på tværs i området og på tværs af befolkningsgrupper
  • Vi indgår i samarbejder med alle interessenter i området omkring Nordens Plads for at skabe et bedre og mere sammenhængende område for alle,

Medborgercentret er til for alle – kom og få en snak og en kop kaffe, så finder vi ud af, hvad det kan være for dig.
 

Kontakt os

Tag fat i Ruben, Thomas eller Didde på Medborgercentret, 38 21 19 50 eller medborgercentret@frederiksberg.dk.