Sæt dine reserveringer på pause

Hvis du skal på ferie, kan du sætte dine reserveringer på pause.

Sådan sætter du dine reserveringer på pause:

  • Log ind med CPR/lånernummer eller NemID på din konto
  • Vælg fanen Brugerprofil
  • Indsæt en start- og slutdato under Reserveringspause
  • TIP: Sæt startdato til mindst 5 dage før planlagt fravær/ferie, især hvis du henter dine reserveringer på et af vores lokalbiblioteker, hvor reserveringerne er lidt længere undervejs. For hvis først reserveringen er taget fra til dig eller allerede er undervejs, fordi en anden låner har afleveret bogen, aktiveres reserveringspausen nemlig ikke. Reserveringspausen gælder kun de reserveringer, som ikke allerede er undervejs. 

Undtagelsen: fjernlån

Ingen regler uden en undtagelse: reserveringspauser slår ikke igennem på fjernlån, dvs. materialer vi bestiller hjem til dig fra andre biblioteker. I vores nye bibliotekssystem får vi nemlig ikke automatisk besked om, at du er fraværende, når vi gør fjernlånene klar til afhentning, og derfor kan du opleve at få en reserveringsmeddelelse om afhentning af et fjernlån, selvom du er fraværende.

Du kan læse mere om fjernlån her