Gebyrer og erstatninger

Når du afleverer eller fornyr for sent, skal du betale et gebyr. Så husk din afleveringsfrist, så du kan undgå gebyrer.

Sådan udregnes gebyrer

Når du afleverer eller fornyer for sent, skal du betale et gebyr. Lån med samme udlånsdato og afleveringsfrist udløser et gebyr pr. afleveringsfrist, hvis du afleverer eller fornyr det samlet men for sent, uanset antallet af lån. 

Gebyret skal betales uanset, om du har modtaget nogen form for påmindelse, hjemkaldelse eller regning. Hvis du afleverer eller fornyr dine lån til tiden, undgår du gebyrer. 

Gebyrer og erstatninger opkræves af Opkrævningen i Frederiksberg Kommune

Det er Opkrævningen i Frederiksberg Kommune, der står for at opkræve biblioteksgebyrer og bibliotekserstatninger. 

Hvis du får et gebyr eller et erstatningskrav, vil du derfor modtage en opkrævning i din e-boks fra Frederiksberg Kommune. Der gælder de samme regler for biblioteksgebyrer og bibliotekserstatninger som for øvrige krav, som Frederiksberg Kommune opkræver. Betaler du ikke rettidigt, kan du risikere rykkergebyrer og/eller at dit mellemværende sendes videre til Gældsstyrelsen. Vær opmærksom på, at et mellemværende på et barn under 18 år, altid skal betales af den forældre eller værge, som står registreret som økonomisk ansvarlig. Frederiksberg Kommune sender derfor også opkrævningen direkte til den økomisk ansvarlige. 

Hvis du modtager en opkrævning med et gebyr, bør du derfor straks betale opkrævningen. Hvis du modtager et erstatningskrav på en bog, skal du straks aflevere bogen, hvorved erstatningskravet annulleres. I modsat fald risikerer du et rykkegebyr. Hvis bogen er bortkommet, skal opkrævningen betales efter samme regler. En erstattet bog tilbagebetales, hvis du afleverer den indenfor 1 måned fra betalingstidspunktet. 

Sådan betaler du 

Der er flere forskellige måder at betale på: 

1. Betal i 'Min Betalingsoversigt'

  • Log ind med MitID i kommunens online betalingsløsning på Betaling til Frederiksberg Kommune. Du kan også logge ind via din lånerstatus på www.fkb.dk eller via biblioteksappen. Herfra vil du blive ledt videre til 'Min betalingsoversigt'
  • Du kan betale med betalingskort og Mobile Pay. 

2. Betal i netbank

  • Nederst i den opkrævning, Frederiksberg Kommune sender til e-boks, finder du et betalings-id
  • Brug betalingsid til at betale en regning i din netbank eller mobilbank

3. Betal kontant i Borgerservice på Frederiksberg Rådhus

Spørgsmål til betaling

Hvis du har spørgsmål til betaling eller har spørgsmål til en opkrævning, du har modtaget fra Frederiksberg Kommune, kan du enten skrive direkte til Opkrævningen på betaling@frederiksberg.dk eller ringe på 38212403.

Gældende gebyrtakster 

VOKSNE                                                          

1-7 dage                                                20 kr.               
8-14 dage                                              66 kr.               
15-30 dage                                          120 kr.               
Over 30 dage                                      230 kr.              

BØRN                                                         

1-7 dage                                               10 kr.
8-14 dage                                             32 kr.
15-30 dage                                           55 kr.
Over 30 dage                                     115 kr.

Gebyrerne er fastsat af Frederiksberg Kommunes Kommunalbestyrelse.

Låneforbud

Skylder du 200 kr. eller derover i gebyr, kan du ikke længere låne på biblioteket. Låneforbuddet meddeles skriftligt med 7 dages varsel. Låneforbuddet ophæves, når du betaler hele gebyret, og materialerne enten afleveres eller erstattes.

Hvis du ikke betaler, vil gælden uden yderligere varsel blive overdraget til Frederiksberg Kommunes opkrævningskontor. Konsekvensen kan være yderligere omkostninger samt mulighed for oversendelse til Gældsstyrelsen for inddrivelse. Se også  Frederiksberg Biblioteks reglement.

Erstatninger

Materialer, der ikke er afleveret 30 dage efter afleveringsfristen, betragtes som bortkommet og skal erstattes. Du modtager en regning på erstatningsbeløbet inkl. gebyret på 230/115 kr. Erstatningsprisen for ødelagt og bortkommet materiale fastsættes af biblioteket til den pris, det koster os at anskaffe materialet igen. Vi lægger et gebyr på 55 kr. oveni til klargøring af materialet. Priserne hentes automatisk af bibliotekssystemet med få undtagelser, hvor det ikke er muligt at finde den korrekte genanskaffelsespris. Her indsættes i stedet en gennemsnitlig standardpris.

Erstattede materialer tilbagebetales indenfor 1 måned fra betalingsdatoen, hvis de afleveres.

Særligt dyre materialer

Dvd'er, cd'er og visse videoer er licensbelagte, og derfor køber bibliotekerne dem til en helt anden pris end den, du selv køber dem til. Det gør dem væsentligt dyrere at erstatte end et privatindkøbt eksemplar. Du skal betale 605 kr., hvis du mister eller beskadiger en film. Computerspil og konsolspil koster 755 kr. i erstatning. 

Genanskaffelsespriserne på it-udstyr er som følger:

  • Bærbar computer: 5.755 kr.
  • Strømforsyning: 275 kr.
  • Høretelefoner: 99 kr.
  • Mus: 50 kr.

Hvis du har spørgsmål til betalingen, er du velkommen til at kontakte os: